Hälften av svenskarna jobbar övertid utan att få betalt. I snitt handlar det om 13 timmar i månaden, visar den så kallade Work Life-undersökningen där drygt 8 000 personer svarat på bemanningsföretaget Manpowers frågor.

Flest obetalda timmar jobbar personer mellan 40 och 50 år.  Sannolikt beror detta på att fler i dessa åldersgrupper har chefspositioner jämfört med de yngre. Tre av fem svenskar hävdar att arbetsgivaren förväntar sig att man ställer upp på övertid när det behövs.

Samtidigt visar undersökningen att vi använder minst en kvart om dagen av arbetstiden till privata ärenden.

– Den gränslösa arbetsplatsen kräver ett helt nytt synsätt när det gäller arbetstiden, säger Peter Lundahl, vd för Manpower i Sverige, i en kommentar till undersökningen. Det handlar nu om ett givande och tagande ur såväl arbetsgivarens som arbetstagarens perspektiv. Det gäller att skapa balans mellan privat- och arbetslivet.

Merparten av alla som någon gång jobbar övertid, med eller utan ersättning, tycker det är rimligt att ”ställa upp” när det krävs. Men vissa yrkesgrupper är mer kritiska. Missnöjet är störst inom hälso- och sjukvården, där tre av tio anser att arbetsgivaren har orimliga krav på att man ska jobba utanför ordinarie arbetstid. Andra branscher med utbrett missnöje är marknad, reklam, pr och försäljning.

När det gäller privata sysslor på arbetstid handlar det främst om familjerelaterade sysslor. Mest tid på privata ärenden lägger 80-talister, och minst tid 50-talister och äldre. 70 procent ringer privata samtal eller skickar SMS. Skicka e-post, använda sociala medier och utföra bankärenden via webben är andra vanliga sysslor.