Turkiska Kesk, Offentliganställdas centralorganisation, tar ut samtliga medlemmar i strejk i morgon. Strejken är en protest mot ett fackfientligt lagförslag som behandlas i parlamentet just nu.

– Vi vill varna regeringen, säger Keskordföranden Lami Özgen till LO-Tidningen. Syftet med den nya lagen är att ta ifrån självständiga fackförbund rätten till kollektivavtal, något som vi aldrig kommer att acceptera.

Kesk är en av tre centralorganisationer för tjänstemän i offentlig sektor och har cirka 232 000 medlemmar. Största medlemsorganisationen är Lärarförbundet Egitim-Sen. Också ett tiotal fackförbund inom vård och service har beslutat att gå ut i strejk mot lagförslaget på onsdag, då stora delar av sjukvården och undervisningen kommer att ligga nere.

I en folkomröstning om en delvis ny författning hösten 2010 fick offentlig anställda i Turkiet för första gången rätten att teckna kollektivavtal. Men det råder fortfarande strejkförbud för anställda i offentlig sektor.

Hur avtalsförhandlingarna får gå till i praktiken ska nu regleras i en särskild lag.

Om lagförslaget går igenom får enbart den största arbetstagarorganisationen inom ett avtalsområde teckna avtal. Övriga förbund får vara med i förhandlingarna, men har inget beslutanderätt. Vid konflikt ska frågan avgöras av en elvamanna ”domarkommission”, där fyra ledamöter utses av regeringen och två av de stora regimvänliga centralorganisationerna. Kommissionens beslut är bindande för parterna.

Samma proportioner gäller också själva avtalsförhandlingarna, där arbetsgivaren och de regimvänliga förbunden har majoritet.

– I praktiken innebär det att avtalsrätten som vi fått via grundlagen tas tillbaka via lagen, säger Lami Özgen.

Egentligen var också folkomröstningen en ren manipulation, berättar han.

– Avtalsrätt utan strejkrätt är inte värt någonting, därför sade vi nej till grundlagsändringarna i folkomröstningen, säger Lami Özgen.

Sammanlagt 22 förbund väntas delta i strejken på onsdag. Deras gemensamma krav på regeringen är bland annat:

– Dra tillbaka lagförslaget. Alla centralorganisationer måste ha både avtals- och strejkrätt.

– Stoppa arresteringarna av fackliga företrädare.

– Lika lön för lika arbete, och lönepålägg i kronor i stället för procent.