Sverige tycks ha det mest öppna regelverket för arbetskraftsinvandring bland medlemsländerna i den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD, sedan reformen infördes 2008. Kontrollen av att arbetsförhållanden och löner betalas ut behöver skärpas, enligt OECD.

– Ett sådant öppet system som det svenska kan förstås missbrukas. Och när sådant missbruk upptäcks vidtar vi åtgärder för att förhindra detta, sa Tobias Billström och aviserade att förändringar är på gång, när han i går mottog OECD:s utvärdering av den svenska reformen för arbetskraftsinvandring.

OECD anser att systemet, som många länder sneglar på, fungerar ganska bra men att det behövs uppföljningar, inte minst om konjunkturen vänder och jobberbjudandena ökar.

Regeringen behöver skärpa kontrollen så att arbetsförhållanden och löner verkligen blir så som de utlovats, särskilt om tillstånd förlängs, och i synnerhet inom yrken där det generellt sett inte anses råda arbetsbrist.

En stor del av arbetskraftsinvandringen handlar om yrken som kräver kort eller ingen utbildning. Det bör regeringen hålla koll på. Antalet överkvalificerade utländska arbetstagare bör begränsas.

Hur blir Sverige mer attraktivt för högkvalificerad arbetskraft, frågar sig OECD. Just nu finns inte många jobberbjudanden ute och språket är en barriär för gruppen. Men det gäller att bevaka bristyrken så att arbetskraftsinvandringen kan leda till att efterfrågan tillgodoses.

OECD uppmanar också regeringen att bevaka antalet ansökningar som avser arbetsplaster som inte omfattas av kollektivavtal eller är fackligt organiserade.

Fakta

2008 ändrades reglerna så att arbetsgivarna avgör behovet av arbetskraft, tidigare prövades detta av Arbetsförmedlingen. Arbetsgivaren måste utlysa jobbet i 10 dagar, men har inga krav på att svara på ansökningar som kommer in. Tillstånd beviljas i längst två år och kan förlängas ytterligare två år. Därefter kan tillståndet övergå i permanent uppehållstillstånd.