EU vill införa en skatt på finansiella transaktioner.
– Det är därför jag är här. För att övertyga er att det är en bra idé, sa Manfred Bergman från EU-kommissionen som i dag, fredag, besökte Stockholm.

För första gången håller ett förslag om en EU-skatt på att bli verklighet.

Skälet finns i krisen.

– Vi har haft ett marknadsmisslyckande, sa Manfred Bergman.

Han är EU-kommissionens representant och åker nu runt mellan olika europeiska huvudstäder för att övertala politiker och allmänheten att införa en skatt på finansiella transaktioner.

Skatten är delvis att betrakta som en återbetalning för det stöd som banker och andra finansföretag fått under krisen.

– Om den finansiella sektorn hade klarat av att själva hantera krisen skulle det inte behövas någon sådan här skatt, sa Manfred Bergman.

EU-kommissionens förslag är att lägga en skatt på 0,1 eller 0,01 procent på finansiella transaktioner, beroende på vilken typ av transaktion det rör sig om.

Cirka 57 miljoner euro årligen skulle därmed de 27 medlemsländerna sammanlagt kunna dra in till sina statskassor.

Till en början är det tänkt att skatten ska tillämpas inom EU.

– Men vi siktar på att det ska bli en global skatt. Att införa det på en europeisk nivå är det första steget, sa Manfred Bergman.

Europafacket har länge drivit på för att införa en skatt på finansiella transaktioner men från svenska regeringen är tveksamheten stor.
Under 1980-talet hade Sverige en liknande transaktionskatt, vilket ledde till att flera finansföretag flyttade bland annat till London. 
I och med att EU-kommissionens förslag ska gälla alla EU-länder så tror inte Manfred Bergman att det blir en flykt över gränserna.

– Vi räknar inte med att de finansiella centrum som finns i dag kommer att påverkas särskilt mycket, säger han.

Däremot tror han att skatten kommer att minska den datoriserade finanshandeln. I dag har en allt större del av börshandeln tagits över av datorer som under bråkdelen av en sekund automatiskt fattar köp- och säljbeslut. Genom att avgiftsbelägga dessa transaktioner minskas troligen den handeln.

EU-kommissionens förslag har liknats vid Tobinskatten som var omdiskuterad för drygt tio år sedan. Tobinskatten är också ett förslag på en transaktionsskatt men till skillnad från EU-kommissionens förslag ingick där även en beskattning av valutatransaktioner.

Det är första gången som EU inför en gemensam skatt på detta sätt. 
Att det skulle vara ett första steg mot ett Europas förenta stater håller inte Manfred Bergman med om. Han ser det i stället som att EU i stället gör det möjligt för de enskilda länderna att ta tillbaka pengar som gått i krisstöd. 
Förslaget ska behandlas i januari 2012 men för att den ska gå igenom måste samtliga 27 EU-länder säga ja till förslaget.