Hårdsatsning på utbildning är en förutsättning för lägre arbetslöshet och framtida stark svensk tillväxt.

– Det krävs en nationell kraftsamling för att säkra återkommande möjligheter till utbildning, säger Eva Nordmark, TCO:s ordförande med anledning av en ny rapport.

I rapporten ”Lära för livet hela livet” varnar rapportförfattaren Jonas Olsson för den negativa utvecklingen som innebär att allt färre studerar på KomVux och färre vuxna studerar på universitet och högskolor.

I dag saknar över 600.000 svenskar fullvärdig gymnaiseutbildning. Deras möjligheter på arbetsmarknaden och därmed också företagens möjligheter att rekrytera är direkt avhängigt hur utbildningspolitiken formas.

– Nu handlar det därför om att kunna läsa in gymnasiekompetens, att vidareutbilda sig i jobbet eller att kunna utbilda sig till ett nytt yrke i vuxen ålder, säger Eva Nordmark.

En massiv utbildningssatsning för vuxna skulle, enligt TCO, få väldigt positiva effekter för arbetsmarknaden och ekonomin. Satsningen kräver att såväl regeringen och arbetsmarknadens parter tar sin del av ansvaret.

– Våra förslag kommer att kosta åtskilliga miljarder initialt, säger Eva Nordmark. Men de positiva effekterna utbildning har på ekonomin gör att investeringen betalar sig själv över tid.

Förslaget i korthet

• Minst 100 000 nya utbildningsplatser för vuxna bör skapas de närmaste åren.
• En utbildningsgaranti för de unga som saknar fullständig gymnasieutbildning.
• Rätten till studieledighet bör utvidgas till 1 års betalda studier för den som
jobbat minst 3 år i samma företag, och om företaget i utbyte anställer en
person som saknar arbetslivserfarenhet eller varit långtidsarbetslös bör detta
subventioneras med motsvarande a-kasseersättningen.
• Arbetsmarknadens parter bör pröva möjligheten att anslå medel och tid till
kompetensutveckling i kommande avtal.