”En dag kommer de fattiga inte ha nåt annat kvar att äta än dom rika." Protestplakat från Wall Street, okänt mobilfoto.

Det här mobilfotot från protesterna på Wall Street har cirkulerat runt på Facebook och i andra medier under de senaste dagarna, och fått hur många gillanden som helst, därför att det drar motsättningarna till sin spets.

Den mångtusenhövdade demonstrationen mot att politiken kastat in handduken pågår sen snart två veckor och kan följas på Twitter, sök efter #occupywallstreet. Hundratals personer har blivit gripna enligt CNN, och Michael Moore, Roseanne Barr, m fl har hållit uppmuntrande tal.

Men varifrån kommer den skarpskurna formuleringen? En sökning på nätet ger vid handen att den tillskrivs filosofen Jean Jacques Rousseau (1712–1778), citerad vid ett protestmöte mot de affärsmän som gjorde sig en förmögenhet på spekulation efter franska revolutionen.

Så vad som verkar spontant och handtextat har en lång historia, som plakatbäraren kanske känner till, kanske inte… I samma sammanhang sade talaren, Pierre-Gaspard Chaumette, även: ”Folket, denna jätte, måste krossa de spekulerande handelsmännen.”