Arbetsmiljöverket vill anställa över hundra nya inspektörer. Men regeringen säger nej. Myndigheten klarar av att uppfylla sitt mål när det gäller inspektioner, anser regeringen.

Arbetsmiljöverket hade budgeterat för att nyanställa 110 inspektörer de närmaste tre åren. I sitt eget underlag skriver myndigheten att antalet inspektörer ligger för lågt enligt ILO – FN:s arbetsmarknadsorgan. Knappt sex procent av landets arbetsställen besöks.

Men i regeringens höstbudget blir det inga pengar till nya inspektörer. Under förra året genomförde de cirka 280 inspektörerna cirka 20 400 inspektioner, vilket är tusen fler än året innan. Men färre än före nedskärningarna som inleddes 2006.

Att inspektörerna får fokusera på inspektioner, snarare än administration, har varit en åtgärd från Arbetsmiljöverkets sida för att täcka glappet efter nedskärningarna. Men i och med att fler arbetsplatser inspekteras anser regeringen alltså att myndigheten uppfyllt sitt mål.