Medlingen i byggkonflikten fortsätter, och det lutar åt helgarbete för parterna.

– Det är väl vad man får förbereda sig på, eftersom det inte är så många dagar kvar tills hotet om strejk faller ut, säger Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna.

Han tycker fortfarande att det är för tidigt att säga något om hur medlingen går. Parterna träffar medlarna var för sig, men vad diskussionerna handlar om vill Hampe Mobärg inte säga något om. När det gäller tidplanen från medlarnas sida säger Hampe Mobärg att han inte fått några besked.

– Vi har inte hört något om när ett medlarbud skulle kunna komma, men strejken inleds ju på tisdag, och vill givetvis göra allt för att undvika den, säger han.

I går varslade fackförbundet Seko om en sympatistrejk för Byggnads. Den 19 april, en vecka efter att Byggnads första strejk inletts, lägger även Sekos 200 medlemmar ner arbetet på de 38 arbetsplatser som det första varslet omfattar.

Hampe Mobärg är kritisk till sympativarslet, men säger att det egentligen inte spelar så stor roll.

– Byggnads varsel är fullkomligt huvudlöst och oproportionerligt och Sekos gör det inte bättre, men det är grundkonflikten som är det upprörande, säger han.

Maskinentreprenörerna står fast vid sin bild av konflikten som är att facket försöker tvinga på dem oskäliga lönevillkor från ett avtal de inte kan påverka.

Hampe Mobärg beskriver det som Davids kamp mot Goliat, där det är arbetsgivarna som är David. Det handlar om småföretag med i snitt fyra arbetstagare och tjänar inte särskilt mycket pengar, säger han.

– Byggnads krav skulle innebära kraftigt höjda lönekostnader som många inte skulle klara. Det skulle också skapa ett systemskifte i hur löner sätts. Företagen skulle bli helt utan inflytande över sin egen situation, säger han.

Byggnads anser tvärt emot att det är Maskinentreprenörerna som bryter en tidigare överenskommelse om att villkoren i det som tidigare var anläggningsavtalet i stort sett ska gälla även dem. På så sätt försöker Maskinentreprenörerna skaffa sig oskäliga konkurrensfördelar genom att betala lägre löner än vad anläggningsarbetarna får som har samma arbetsuppgifter men som går på byggavtalet.

– Det är egentligen den enda fråga som vi är riktigt oeniga om och som medlarna nu måste försöka hitta en lösning på. Än så länge har de mest känt på oss för att se var vi står i frågan, säger Torbjörn Johansson, Byggnads avtalssekreterare.

Om medlarna inte lyckas ena parterna under de närmsta dagarna går runt 600 av Byggnadsmedlemmar i strejk på tisdag. Några dagar senare stängs samtliga Byggnads medlemmar på avtalsområdet ute från sina arbetsplatser eftersom arbetsgivarna varslat om en lockout som träder i kraft innan Byggnads nästa varsel träder i kraft.