Begränsad inhyrning kan bli LO-förbundens tuffaste krav i nästa avtalsrörelse, vid sidan av lönekraven. Än har LO dock inte funnit någon metod att bekämpa arbetsgivarnas starka sammanhållning.

LO-förbunden har svårt att hitta en praktisk lösning för samordningen i den kommande avtalsrörelsen eftersom den är så utdragen i tiden. Industrifacken börjar sina förhandlingar den 1 november i år medan många av de andra förbunden har avtal som löper ut den 1 april nästa år.

Tanken bakom avtalssamordningen är både att förbunden ska driva gemensamma krav och att de ska hjälpa varandra att få igenom kraven. En annan del rör LO:s roll, som kan handla om att driva gemensamma förhandlingar om exempelvis försäkringsfrågor.

Det är dock besvärligt att hitta en modell för samarbete och solidaritet när LO:s industriförbund kan komma att vara klara så långt före de andra facken.

Avtalsförberedelserna pågår nu. Förbundens avtalssekreterare och andra från förbundskontor arbetar i fyra arbetsgrupper. Samordningen diskuteras av samtliga avtalssekreterare. Än har de inte tagit sig an frågan om hur LO-förbunden ska möta den starka samordning som arbetsgivarna gick fram med förra våren.

Det sägs att intresset och viljan att arbeta tillsammans med de gemensamma avtalsförberedelserna är större än i tidigare avtalsrörelser. Och det syns mycket lite av att förbunden vaktar och kollar vad de andra har på gång.

De motsättningar som har skymtat finns inte oväntat i gruppen som arbetar med jämställdhetspott. Och det handlar om att i första hand IF Metall är mot de lösningar som funnits tidigare. Målet är att hitta någon metod som alla kan ställa upp på. Diskussionen kryddas av att Teknikföretagen hoppade av industriavtalet med hänvisning till bland annat jämställdhetspotten.

Det är inte klart vad de andra gemensamma kraven ska bli. En del av diskussionen pekar dock mot att det ska bli färre krav än i förra avtalsrörelsen som förbunden förväntas ta strid tillsammans för. Än så länge är det en öppen fråga om det dessutom ska finnas en lista med andra krav, kring vilka samordningen inte är lika hård.

I förra avtalsrörelsen var frågan om inhyrning när det finns uppsagda med återanställningsrätt het. Nu är situationen inte alls densamma. Företagen anställer och så gott som ingen har längre någon återanställningsrätt. I stället kan kraven komma att handla om begränsning av inhyrning, anställningsformer och om arbetstiden.

Avtalssekreterarna arbetar även med analyser av kollektivavtalen för att finna de svaga punkterna, för att förutse vad arbetsgivarna ska angripa i avtalen och för att förbereda moteld. En sådan fråga är troligen ungdomslönerna.

I mitten av april kommer avtalssekreterarna att genomföra ett tre dagar långt möte och tanken är att LO:s avtalsplattform ska vara klar senast i mitten av maj. Därefter kommer förbunden att behandla avtalskraven och de kommer slutgiltigt att slås fast på LO:s representantskapsmöte 29 augusti.

FAKTA

Arbetsgrupperna
LO-förbunden har fyra arbetsgrupper som redan jobbar med de stora frågorna inför avtalsrörelsen som rullar igång på allvar efter sommaren. De fyra frågorna är:
• lönekrav.
• låglönesatsning och jämställdhetspott.
• andra gemensamma krav.
• försvar av kollektivavtalen.
Dessutom jobbar samtliga avtalssekreterare med förbundens samordning.