Nio av tio tillfrågade LO-medlemmar tycker att avgiften till a-kassan ska vara ungefär lika stor för alla.

Det visar en undersökning som Novus Opinion har gjort för LO:s räkning. 1 000 LO-medlemmar deltog i webbintervjuer i februari. Det är ett representativt urval.

– Det är överraskande att stödet är så oerhört starkt för att avgifterna ska vara låga och att alla ska betala ungefär lika mycket, oavsett bransch. Det visar att det finns en stark solidaritet mellan kollektiven, tycker Tobias Gerdås, kommunikatör på LO.

Resultatet visar att det inte finns något stöd för dagens modell bland LO-medlemmarna. Bara fem procent tycker att de som arbetar i branscher med hög arbetslöshet ska betala högre avgifter till a-kassan.

Så många som sju av tio vill att a-kassan ska vara en inkomstbortfallsförsäkring. Det är gånger så många som de vill ha en grundtrygghetsförsäkring.

Sex av tio tycker att a-kassan är en viktig trygghet för dem själva när de ska söka vidare till nya jobb. Det ser a-kassan som en omställningsförsäkring.

Åtta av tio vill höja ersättningen från a-kassan. Hälften av dem vill att ersättningen ska vara betydligt högre än i dag.

Tobias Gerdås drar slutsatsen att det finns ett utbrett stöd bland medlemmarna för LO:s linje om a-kassan.

– Det finns ett grundmurat stöd för en mer attraktiv och generös arbetslöshetsförsäkring, anser han.