Semafor heter en ytterst livaktig litterär klubb som håller till i källarlokalen Högkvarteret på Närkesgatan på Söder i Stockholm med några veckors mellanrum. Här är länken till deras hemsida.

På torsdag den 3 mars kl 18 har de ett program med direkt koppling till sånt som vi uppmärksammar på den här kultursidan.

Poeterna Emil Boss och Helene Rådberg diskuterar, bland annat utifrån följande frågeställningar:

Hur kan språket skildra arbetets enformighet? Vad finns det för likheter mellan språkarbete och vårdarbete? Vad har platsen för betydelse i arbetsplatspoesin? Bör poeter och arbetare göra gemensam sak?

Emil intervjuades apropå sin debutdiktsamling i förrförra veckans LO-Tidningen. Läs intervjun här. Och Helene Rådberg har medverkat med dikter, fler lär det bli.

Dessutom utlovas ett performance byggt på Kristian Lundbergs Yarden.