Samarbetsmån går till ett intet i överranden

du får inte oroa du får – du får inte, strid

stor i orden
tungan mellan Derattänderna omedvetna spänningar
arbetsmarknadspolitiken              tunga mot Sossläpp
skikt faller i tillägg i tyglagren

mjuka gommen
arbetsnedläggelsen blev, den blev inte av

stryka ett barn på ryggen
passerar 3, är det lönlöst? uppsplittrad genom mellersta
lillhjärnsarmarna

å, nu så tar vi på galonbyxor

tjänstedelar läggs utanför inre cirkelns tygvikning

TA BARA VÅRDEN SOM EXEMPEL
ÖVERALLT HAR DET SATTS I SYSTEM
ATT INTE NYANSTÄLLA

Helene Rådberg

Om författaren

Helene Rådberg är en av de viktigaste och mest egenartade arbetslivsskildrarna inom den svenska poesin. Hennes senaste bok kom 2008 och heter Det gula rummets små terapistycken. Hon håller på att skriva en bok om Sandvikens kvinnohistoria tillsammans med två andra framstående författare, Anna Jörgensdotter och Carolina Thorell.
Dikten ”S” är hämtad ur ett pågående projekt med ett alfabete som bokstavligen syr ihop olika nivåer av samhället: arbetet, politiken, privatlivet och anatomin till applikationer fulla av tidskänsla.

Mer om Helene Rådberg och den sammanslutning av kvinnliga författare från södra Norrland som hon ingår i, Bläck, finns att läsa i det senaste numret av Norrländska författarsällskapets tidskrift Provins.