Unga människor borde avstå från att jobba som resande säljare, eftersom företagen systematiskt lurar sina anställda på lön, slutlön, semesterersättning samt driver sina anställda att bryta mot arbetstidslagstiftningen.

Det säger Gunilla Bäcklund, ombudsman hos Unionen, som frågar sig varför den här sortens verksamhet inte räknas som bedrägeri när exempelvis bluffakturor gör det. Hon berättar att Unionens jurister kommit fram till att det inte är ett brott enligt brottsbalken utan att det kan handla om brott mot arbetstidslagen, semesterlagen och arbetsmiljölagen.

– Förutsättningen för att de här företagen kan rekrytera är att det är svårt att komma med i a-kassan och att ersättningen från a-kassan är så låg. Unga som redan går på a-kassa borde fortsätta med det och strunta i jobbet som resande säljare, säger Gunilla Bäcklund.

Hon säger att den här typen av arbete funnits länge, men antalet har vuxit mycket i omfattning de senaste tio åren. Tidigare var det i stor utsträckning dammsugarförsäljare och försäljare av olika larm. Det som nu tillkommit är bland annat försäljning på gator, torg, tågstationer och på mässor av bland annat telefonabonnemang, och insamling av pengar till ideella organisationer.

Branschens egen beteckning på arbetet är eventsäljare och en stor del av de lediga jobb som finns hos Arbetsförmedlingen är just som eventsäljare.

Tv-programmet Dokument inifrån berättade tidigare i veckan om The Phone Houses eventsäljare. De reser runt och säljer abonnemang till mobiltelefoner i köpcentra, på tågstationer, på gator och torg.

Eventsäljarna arbetar helt på provision. De förväntas jobba mycket långa arbetsdagar utan rast. En smygfilmad chef hävdar att den som tjänat bäst kom upp i 273 000 kronor i månaden och hade en årsinkomst på 2 miljoner kronor.

I programmet framträder en kvinna som åtminstone under en månad var bästa säljaren. Hon hade en genomsnittslön på 16 000 kronor i månaden och det motsvarade en timförtjänst på drygt 50 kronor i timmen eftersom hon arbetade bortåt 80 timmar i veckan. Efter sju månader på jobbet hos The Phone House var hon uttröttad och slutade. Tiden dessförrinnan hade hon gjorde både sitt eget säljjobb och chefens arbete utan att få något extra för det. Chefen smygfilmades när han förklarade att hon hade fel inställning som trodde att hon skulle få extra betalt när hon gjort två arbeten.

I Dokument inifrån jämförs säljorganisationen med en sekt, som bygger på kontroll och rädsla.

Tv-programmet anlitade en ung man som tog arbete hos The Phone House som eventsäljare. Han kom upp i 11 000 kronor i månaden samtidigt som företagets vd Daniel Lindholm påstår att säljarna i snitt har en lön strax under 30 000 kronor i månaden.

När han på tre veckor arbetat 200 timmar begärde han att få 40 timmars arbetsvecka. Det ledde till bestraffningar och att han fick sparken.

Förutom The Phone House finns bland annat GRC-group och Face to Face, som arbetar med insamling av pengar till bland annat SOS Barnbyar och åtminstone tidigare till Rädda Barnen. Bemanningsföretaget Manpower förmedlar eventsäljare.

Enligt Gunilla Bäcklund saknar så gott som alla resande säljare kollektivavtal och de har provisionslön. I genomsnitt ligger löner på 4 000 till 5 000 kronor i månaden för jobb som för det mesta är mer än 60 timmar i veckan.

– Det här handlar om girighet. Det finns inga gränser för omänskligt beteende hos de här företagen. De utnyttjar ungdomar, som får ta alla risker. Företagen lurar de anställda på pengar och dessutom behandlar företagen ofta de anställda mycket illa, säger Gunilla Bäcklund.

Hon berättar att det trots omfattningen inte blir särskilt många rättsfall, eftersom de allra flesta arbetar några månader som eventsäljare, hoppar av och går vidare.

Gunilla Bäcklund tycker att unga som arbetar som resande säljare ska kontakta facket och be om hjälp. Det är heller inte särskilt många förhandlingsärenden, eftersom de anställda slutar.

– Vi försöker hjälpa till med anställningsavtalen. Ofta är villkoren så dåliga så att det är bättre att inte ta jobbet och fortsätta vara arbetslös, säger Gunilla Bäcklund.