Fackförbunden i 6F håller gemensamma avtalskonferenser. Men samarbetet kan fördjupas ytterligare.

– Vi har en uttalad ambition att driva gemensamma avtalskrav, säger Ronny Wenngren, förhandlingschef på Elektrikerförbundet.

I slutet av förra veckan höll de sex LO-förbunden i 6F en avtalskonferens i Göteborg. Totalt ska det bli sex gemensamma avtalskonferenser i landet, och det är en historisk nyordning att upptakten inför avtalsrörelsen sker över förbundsgränserna.

– Att vi har gemensamma avtalskonferenser är ett sätt att stärka 6F så att vi får en starkare och tydligare röst i LO-samordningen, säger Ronny Wenngren.

De gemensamma konferenserna kan också vara början på något betydligt större. Förbunden har en uttalad ambition att driva gemensamma avtalskrav i den kommande avtalsrörelsen. De gemensamma kraven skulle enligt Ronny Wenngren kunna gälla till exempel, integritetsfrågor, arbetsmiljö och anställningsskydd.

– Vi får en rejäl tyngd i krav som sex förbund står bakom, så det är något vi definitivt satsar på, säger han.

Men samarbetet kan gå ännu längre. Enligt Ronny Wenngren diskuterar förbundens avtalssekreterare hur de ska organisera sig och i vilken grad förbunden ska samarbeta i avtalsrörelsen.

– Regelrätta samförhandlingar är något vi pratar om, säger han.

Avtalsrörelsen sker först under 2012 för förbunden i 6F, men eftersom industrin förhandlar redan i höst ska LO-samordningen vara klubbad och klar i augusti i år.

6F ska därför enas om vilka frågor de vill driva i LO-samordningen redan under våren. Frågan om samarbetsformer, gemensamma avtalskrav och eventuella samförhandlingar kommer dock att diskuteras även i höst, enligt Ronny Wenngren.

Fakta: 6F

6F är ett samarbete mellan fackförbunden Seko, Fastighets, Transport, Målarna, Elektrikerna och Byggnads. Tillsammans företräder förbunden drygt 374 000 medlemmar, vilket utgör ungefär var fjärde LO-medlem.