Facken fruktade att de behövde åka jorden runt för att förhandla när regeringen ändrade i den så kallade filiallagen. En utredning tillsattes om vilka lagändringar som kan tänkas behövas göras för att värna den svenska arbetsmarknaden. I dag, tisdag, kom de sista remissvaren.

– Det är nu upp till den svenska regeringen att bekänna färg. Står man upp för den svenska förhandlings- och avtalsbaserade arbetsmarknadsmodell som vi har eller inte, säger Ingemar Hamskär, chefsjurist på TCO.

För ett knappt år sedan ändrades den så kallade filiallagen. Den svenska lagstiftningen var tvungen att anpassas till EU:s tjänstedirektiv.

I samband med lagändringen slopades kravet på att utländska företag som endast är i Sverige en kort tid skulle ha en representant boendes i landet

Det möttes av stark kritik.

Bolagsverket var kritiskt till att det i framtiden skulle bli svårt att få tag på representanter för de utländska tjänsteföretagen.

Saco, TCO och LO var oroliga för att det skulle leda till lönedumpning och att utländska arbetare skulle blir skyddslösa. Facken skulle få svårt att få tag på arbetsgivare och kunna tvingas att åka jorden runt för att förhandla med arbetsgivarna.

LO, TCO och Saco framhöll även att regeringen inte hade behövt slopa kravet på att det utländska företaget skulle ha en representant i Sverige. Det hade räckt att göra smärre förändringar i lagtexten.

Den tunga kritiken ledde till att regeringen tillsatte en utredning om filallagen behövde förändras på något sätt.

Utredningen kom bland annat fram till att visst är möjligt för staten att kräva att utländska arbetsgivare har en representant i Sverige.
 LO skriver i sitt remissvar i dag, tisdag, att de vill att de utländska tjänsteföretagen har en svensk representant som det går att förhandla kollektivavtal med.

Även Saco och TCO delar den uppfattningen.

– Utan en sådan lagregel riskerar vår flexibla och trygga kollektivavtalsmodell att undergrävas, säger Ingemar Hamskär på TCO.
Utredningen föreslår också att företag som tillfälligt jobbar i Sverige ska vara tvungna att anmäla sig till Bolagsverket.