130 personer är med i nya LO-opinion – 78 män och 52 kvinnor. Det här är den tionde årgången sedan starten 2001.

Deltagarna är utspridda över hela Sverige från Ystad i söder till Koskoskulle i norr. 28 bor i någon av storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. 31 bor på mindre orter eller i glesbygd. 71 bor i medelstora städer med minst 30.000 invånare.

Tolv av 14 LO-förbund är representerade. Undantagen är de två minsta förbunden – Musikerna och Målarna. Kommunal är det största förbundet även i LO-opinion med 37 deltagare, följt av IF Metall med 23.

Alla utom en, som har börjat studera, har fackliga uppdrag. Drygt hälften jobbar fackligt enbart på sin fritid eller högst tio timmar i veckan på betald arbetstid.

En av fem i LO-opinion jobbar fackligt på heltid eller näst intill.

Bland deltagarna finns 25 klubbordförande, fyra sektionsordförande, tre avdelningsordförande och 25 arbetsplatsombud. Åtta av deltagarna jobbar med ungdomsfrågor i facket. Därutöver finns en rad fackliga uppdrag representerade bland deltagarna.

Undersköterska är
det vanligaste yrket i LO-opinion i år precis som alla andra år. 17 av deltagarna är undersköterskor. Därutöver finns alla möjliga LO-yrken representerade: Brevbärare, mattanter, snickare, svetsare, montör, restaurangbiträden, butiksanställda, bagare, lagerarbetare, tidningsbud, brandmän och vårdbiträden, för att nu räkna upp några.

Medelåldern bland deltagarna i LO-opinion är 44 år.