Vad händer med arbetsrätten och anställningsskyddet om de borgerliga vinnner valet? Att det kommer bli ännu lättare än i dag för arbetsgivarna att säga upp anställda är säkert, men hur omfattande försämringarna blir kommer att avgöras först efter en intern förhandling i regeringen.

I den borgerliga alliansen är det framför allt Centern, Kristdemokraterna och Folkpartiet som öppet propagerar för ett försämrat anställningsskydd. Moderaterna har gett intryck av att de vill hålla emot.

Riktigt så oskyldiga som de vill ge sken av är dock inte Moderaterna. De har däremot gått mer listigt tillväga. Den nu avgångne Sven Otto Littorins första åtgärd som arbetsmarknadsminister var att kraftigt utöka arbetsgivarnas möjlighet att använda sig av tidsbegränsade anställningar.

En arbetsgivare kan till exempel anställa en person på vikariat två år under en femårsperiod och därutöver anställa samma person i två år på ”allmän visstid”.

Eftersom arbetsgivaren dessutom under tiden kan växla mellan dessa anställningsformer och provanställning/säsongsanställning, har personer med tidsbegränsad anställning blivit närmast rättslösa på arbetsmarknaden.

Parantetiskt kan nämnas att EU-kommis­sionen anser att Littorins försämringar är olagliga enligt EU-rätten. Men den anmärkningen tänker den borgerliga regeringen strunta i och riskerar därmed en stämning i EU-domstolen.

Mest vildsinta angrepp mot anställningsskyddet har Centerpartiets Maud Olofsson svarat för. Centern vill numera ”på sikt” avskaffa turordningsreglerna och skrota lagen om anställningsskydd. Kvar ska bara finnas vissa minimiregler som EU-rätten kräver. Ungdomar under 26 år ska överhuvudtaget inte ha något anställningsskydd de två första åren på jobbet.

Centern vill också att arbetsgivaren ska kunna träffa anställningsavtal med den enskilde utan hänsyn till kollektivavtal. Det blir därigenom fritt fram för arbetsgivaren att överenskomma om sämre villkor än i kollektivavtal. Varje arbetssökande hamnar i en utpressningssituation; arbetsgivaren kan ju alltid kräva att du för att få jobbet måste jobba för en lön långt under avtalet.

Folkpartiet vill att fyra personer ska kunna undantas från turordningsreglerna. På mindre arbetsplatser blir effekten att arbetsgivaren utan närmare motivering kan säga upp i stort sett vem han vill. Kristdemokraterna är inne på liknande tankegångar.

Hur många av dessa förslag som de borgerliga genomför om de vinner valet vet vi inte, men vi kan befara det värsta.