Diskrimineringsombudsmannen, DO, konstaterar i en ny rapport som nu lämnats över till regeringen att bostadsdiskriminering är vanligare på hyres- än på bostadsrättsmarknaden. Personer med utländsk bakgrund är värst utsatta för särbehandlingen.

Resultatet grundar sig på två undersökningar. I den ena ringdes 400 telefonsamtal till 150 hyresvärdar på 90 olika orter. Bostadsrättsmarknaden undersöktes genom 44 besök på lägenhetsvisningar i Stockholm, Helsingborg, och Lund.

DO konstaterar bland annat att diskrimineringen finns i både stora och mellanstora städer och på små orter. Vanligast bland diskrimineringsgrunderna var den om etnisk tillhörighet. 
Diskriminering i mer indirekt bemärkelse märktes i båda studierna. I uthyrningsstudien var den mest påtaglig mot personer med utländsk bakgrund. I mäklarstudien var finska romer och muslimer mest utsatta för särbehandling.

En annan av DO:s slutsatser var att personer med funktionsnedsättningar utestängdes från vissa bostäder och områden på grund av bristande tillgänglighet.