Foto: Hernik Montgomery

Under hela veckan har den stått där, den stilenligt inredda bordellen mitt i Almedalen.

– Vi är här för att ta emot sexköpare och de som förespråkar legaliserat sexköp, säger kampanjledare Zandra Lundgren från Järfälla tjejjour.

Enligt Ungdomsstyrelsens rapport ”Se mig” som kom förra året tycker 43 procent av svenska ungdomar att det är okey att två personer har sex mot betalning om båda är med på det.

Det blev startskottet för den kampanj som Järfälla tjejjour nu inleder.

– Det är hemskt att så många ungdomar tycker att ett lagbrott är okey. Därför måste frågan om prostitution lyftas in i debatten mycket mer än i dag.

Människohandel och prostitution är intimt sammanflätade, enligt Zandra Lundgren, och prostitutionen ger klara fysiska och psykiska skador.

Men om det är frivilligt från kvinnornas sida, ett yrke vilket som helst?

– Vi ifrågasätter om det verkligen finns någon frivillighet i det här. Majoriteten av de prostituerade är mycket unga när de för första gången kommer in i prostitution. Hur stor frivillighet kan man då prata om?

– De som arbetar med prostituerade berättar också att kvinnor som har kommit ur prostitutionen oftast säger att de skulle ha valt något annat om de bara kunnat.

Även andra organisationers och myndigheters faktauppgifter visar att frivilligheten inom prostitution är begränsad.
80 procent av de prostituerade i Sverige har varit utsatta för sexuella övergrepp innan de börjat med prostitution.

Debutåldern, alltså första gången de utfört sex mot betalning, är i snitt under 15 år, alltså under den lagstadgade åldersgränsen för att ha sex.

I både Nederländerna och Tyskland odlas en bild av prostituerade som en del av samhället, där kvinnorna står upp för sin kropp och sin sexualitet och har både anställningskontrakt och är med i fackliga organisationer.

Men den övervägande majoriteten av de prostituerade i Nederländerna, och en allt högre andel av kvinnorna i Sverige, kommer från Östeuropa och Afrika, främst Nigeria, där människohandeln länge varit omfattande.

Enligt en statlig utvärdering av den tyska prostitutionslagstiftningen existerar anställningskontrakt i det närmaste inte alls. Färre än en procent av de prostituerade har någonting som över huvud taget kan tydas som ett anställningskontrakt.

I Nederländerna består den fackliga organisationen som omfattar prostituerade av en intresseorganisation, skapad av de syndikat som står bakom prostitutionen.

Har det då kommit några sexköpare till bordellen i Almedalen?

– Nej, men en del som vill att sexköp ska legaliseras har kommit hit, även om minst 95 procent i stället varit positiva till vår inställning, säger Zandra Lundgren.