Centerpartiet går längre i strävan att avreglera arbetsmarknaden än moderaterna. Turordningsreglerna ska slopas helt i företag med under tio anställda, och arbetsförmedlandet ska på sikt privatiseras.

Den svenska modellen för arbetsmarknaden må ha fungerat väl under industrialismen, men när tyngdpunkten i svensk ekonomi förskjuts från stora industriföretag till småföretag och tjänsteproduktion måste rörligheten på arbetsmarknaden öka, lyder Centerpartiets analys.

I sina förslag, som presenteras i Almedalen i dag, talar partiet om ”jobbtrygghet” – en trygghet som inte bygger på lagstadgade rättigheter, utan ligger i den enskildes kompetens och förmåga till omställning.

Första punkten i den centerpartistiska programmet är välkänd: uppmjukad arbetsrätt. Centerpartiet delar inte moderaternas bedömning att anställningsskyddet inte skulle vara ett hinder för småföretag att anställa. Centern föreslår att alla företag med färre än tio anställda ska undantas från turordingsreglerna vid uppsägning – arbetsgivaren ska få välja fritt vem som får gå och vem som får jobba kvar. Partiet vill också diskutera möjligheten att arbetsmarknadens parter helt tar över ansvaret för turordningen vid uppsägning, utan någon som helst reglering i lag.

Även att ingångslönerna för ungdomar bör sänkas är en välkänd centerståndpunkt. I en artikel på Dagens Nyheters debattsida i dag preciseras detta: Centerpartiet vill att unga ska få anställas med två tredjedelar av den avtalsenliga lönen under sitt första år.

Till detta lägger Centerpartiet nu ett förslag om jobbpeng för arbetslösa. Pengen ska följa den arbetslösa dit han eller hon själv vill vända sig för att få hjälp att hitta jobb.

Samtidigt ska Arbetsförmedlingens monopol avskaffas. Centerpartiet ser framför sig en marknad där fackförbund, privata företag och andra förmedlar arbeten, och där de som är skickligast på detta får de jobbsökandes förtroende. De som är bäst på att hitta jobb åt arbetslösa kan också belönas med en bonus.

Centerförslagen pekar mot en en individualisering av arbetsmarknadspolitiken. Ännu ett steg i den riktningen är idén om ett skattegynnat sparande, som den enskilde ska få utnyttja för kompetensutveckling eller till att starta eget företag.