– Vi har fyra stora utmaningar framför oss, sa Annelie Nordström, och syftade på valet, medlemsvärvningen, välfärden samt den ojämställda arbetsmarknaden och de ojämlika arbetsvillkoren.

– Jag lovar att besöka minst en arbetsplats i veckan under mitt första år som Kommunals ordförande. Jag utmanar Kommunals 35.000 förtroendevalda att göra samma sak.

Annelie Nordström avslutade Kommunals kongress med att skicka två utmaningar till kongressombuden och de förtroendevalda. Samtidigt talade hon om den stora utmaningen för hela fackföreningsrörelsen.

– Den långsiktiga utmaningen för hela den svenska fackföreningsrörelsen är att att öka medlemstalen.

Hon konstaterade att den svenska modellen bygger på hög organisationsgrad både hos arbetsgivare och arbetstagare.

– De sjunkande medlemstalen är inte bara en viktig framtidsfråga för facket – utan för hela den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vi måste göra allt i vår makt för att öka medlemstalen. Vi måste behålla gamla medlemmar, men också nå nya grupper.

Hon räknade upp privatanställda, tillfälligt anställda, unga, invandrare och funktionshindrade och konstaterade att Kommunal är dåligt på att leva till medlemmarnas förväntningar på en punkt: att synas på arbetsplatserna.

Den heta debatten
om privatiseringar i går, torsdag, gjorde avtryck i talet. Annelie Nordström talade om den ”tredje stora utmaningen” för Kommunal – att utveckla välfärden.

– Välfärden ska vara solidariskt finansierad via skatter, fördelas efter behov och vara demokratiskt styrd. Välfärden ska i huvudsak drivas i offentlig regi, men en mindre del kan drivas i privat regi, förklarade hon och tillade att Kommunal ska företräda alla medlemmar, både privat och offentligt anställda.

Nästa stora utmaning för Kommunal är den ojämställda arbetsmarknaden ochde  ojämlika arbetsvillkoren. Hon jämförde dagens springvikarier med det tidiga 1900-talets daglönare som stod i kö för att få arbeta på byggen eller i hamnarna. Och hon upprepade ännu en gång kravet om rätt till heltid.

Annelie Nordström inledde sitt tal med den första utmaningen till ombuden, nämligen att arbeta för en rödgrön valseger.

– Med Kommunals hjälp ska Sverige få sin första kvinnliga statsminister.

Hennes utmaning till ombuden är att skapa ett ”levande kedjebrev” genom att sprida budskapet om skillnaderna mellan en moderatledd och en rödgrön regering och sedan uppmana andra att sprida budskapet vidare.

– Vi står inte inför ett vanligt riksdagsval, vi står inför ett vägval. Det har hänt en gång i modern tid att en borgerlig regering har lyckats behålla makten mer än en mandatperiod. Det var på 70-talet. Då styrde ett splittrat, långsamt och lite virrigt högergäng, men de hann ändå ställa till en hel del oreda.

– Nu styr en välorganiserad, snabbfotad och målinriktad högerkraft. På fyra har de hunnit ställa till med mer elände än jag kunde föreställa mig. På åtta år hinner de ändra kursen för hela landet.