Ett hundratal jobb går förlorade i Älmhult om Nobiakoncernen förverkligar planerna på att flytta Myresjököks skåptillverkning till Tidaholm, konstaterar lokala nyhetsmedier.

Koncernledningen vill rationalisera produktionen och skapa färre men större fabriker runt om i Europa. Om förhandlingarna med facket kan avslutas före semestrarna, tror ledningen att en flytt kan påbörjas redan under tredje kvartalet i år. Myresjököks försäljningsorganisation i Älmhult och luckmålningen omfattas inte av flyttplanerna.

Inom Nobiakoncernen finns ett flertal kända köksvarumärken som Magnet i Storbritannien, Hygena i Frankrike, HTH i Norden och Poggenpohl globalt. Koncernen har cirka 8.000 anställda.

TT