Det blir ingen strejk på bussar och färjor i dag. Det står klart sedan Unionen kommit överens om ett nytt avtal med flera arbetsgivarorganisationer. Parterna lyckades i lördags till sist enas om den stora stötestenen.

Det har varit en utdragen och stundom hätsk konflikt. Senast i fredags utvidgade facket sitt varsel och talade om att arbetsgivarna manade till "strejkbryteri". Avtalet kom i sista minuten. Det första strejkvarslet skulle ha trätt i kraft på måndag och påverkat både buss- och färjetrafik. Men på lördagen blåste stormen över.

– Vi är väldigt nöjda med det avtal vi har träffat. Vi är överens och har hittat en lösning på den för oss enskilt viktigaste frågan om delade arbetspass, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert till TT.

Undvika delning
Det nya avtalet rör 12.000 medlemmar och ger 3,5 procents löneökning under perioden den 1 maj 2010 till den 30 april 2012. När det gäller den stora stötestenen – delade arbetspass – ska sådana undvikas enligt det nya avtalet, som börjar gälla från den 1 oktober i år.

– Huvudprincipen är att arbetstiden ska vara förlagd sammanhängande. Är det så att verksamheten kräver något annat så är arbetsgivaren skyldig att förhandla, ytterst kan vi gå till en skiljenämnd. Man måste ge den anställde möjlighet att kunna ha ett privatliv, säger Hjert.

"Överdrivet agerande"
Arbetsgivarparten Transportgruppen var också tillfreds med avtalet men passade på att ge en känga till Unionen.

– Vi är nöjda men samtidigt tyckte vi att det var ett överdrivet agerande från fackets sida. Vi förstod nog inte att arbetspassen var en så viktig fråga för dem, säger Transportgruppens vd Peter Jeppsson.

De planerade strejkvarslen var riktade mot bland annat Busslink och Nobina (gamla Swebus) samt färjerederierna Tallink Silja, Viking Line och Stena Line.

 

 

TT