IF Metall tackade ja till opos slutbud som ger 970 kronor mer på två år till de tvätterianställda.

 

Löneökningar på i genomsnitt 970 kronor och begränsningar av visstidsanställningarna är två delar i det nya avtal för tvättindustrin som tecknats i dag.

Strax före midnatt i går fick parterna ett slutbud från industrins medlare, opo, och de lämnade svar klockan 11 i dag. Det nya avtalet är tvåårigt och ger löneökningar på i genomsnitt 4,8 procent. Den 1 september i år höjs lönerna med 390 kronor och samma datum nästa år blir höjningen 580 kronor.

– Vi har sett till att de får något högre löneökningar än industrin i övrigt eftersom det är en lågavlönad och kvinnodominerad bransch, säger Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtalssekreterare.

Tvättindustrin är ett avtalsområde som omfattas av LO-samordningens jämställdhetspott, och den totala löneökningen för tvätterianställda på 970 kronor på två år ligger helt i nivå med övriga kvinnodominerade och lågavlönade avtalsområden. Det är exakt lika mycket som Kommunals avtal ger, och en krona mindre än löneökningarna i detaljhandels avtal. Men de tvätterianställda får vänta på sina löneökningar till i höst.

Lönen har varit en hård förhandlingsfråga, och Veli-Pekka Säikkälä, är glad över att de lågavlönade på tvätterierna nu får mer än de övriga industrianställda.

– Det har varit viktigt för oss. Det är en fråga om jämställdhet, säger han.

Den svåraste knäckfrågan har ändå varit att facket velat begränsa visstidsanställningarna som missbrukats i branschen då många gått på korta kontrakt under långa perioder. Även i den frågan är Veli-Pekka Säikkälä, nöjd.

– Vi har fått skrivningar som i praktiken innebär att vi blir av med daglönearbetet, säger han.

Det måste antingen finnas synnerliga skäl, eller en överenskommelse med facket lokalt, om företag ska få anställa personal för enstaka dagar. En partsgemensam arbetsgrupp ska också arbeta vidare med frågan fram till nästa vår.

I övrigt innehåller tvättindustriavtalet samma skrivningar som de övriga industriavtalen när det gäller till exempel förlängning av föräldralön och förstärkt företrädesrätt.