Trots lågkonjunkturen arbetar allt fler övertid, enligt en undersökning från Statistiska centralbyrån (SCB) och TCO. På åtta år har antalet personer som jobbar övertid ökat från 8,8, procent till 16,7 procent.

 

Mest arbetar de TCO-anslutna männen i privat sektor, drygt 23 procent jobbar övertid, 8,4 procent utan ersättning.

Övertidsuttaget under lågkonjunkturåret 2009 var högre än under högkonjunkturen 2004. I genomsnitt uppgick den betalda övertiden under året till tre miljoner arbetstimmar per vecka. Det motsvarar 74 000 heltidsjobb enligt TCO:s och SCB:s beräkningar.

 

 

TT