Det fanns farhågor om att de utförsäkrade som inte anmälde sig till Arbetsförmedlingen efter årsskiftet skulle bli beroende av socialbidrag.

Men de flesta jobbar eller studerar. Bara två procent har socialbidrag.

– Det har ju varit väldigt mycket fokus på de personer som inte gått över till Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion. Att se att den absoluta merparten försörjer sig genom arbete eller egna företag tycker jag är väldigt roligt, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

Mer än hälften av de personer som vid årsskiftet blev utförsäkrade från sjukförsäkringen och inte dök upp på arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen har sedan dess haft anställning eller inkomst från eget företag som huvudsaklig försörjning. Gruppen består i dag av knappt 2.000 personer.

En kartläggning som Försäkringskassan gjort visar att få av dem, bara två procent, anger kommunens försörjningsstöd, socialbidrag, som främsta källa till sin försörjning.

– Det är glädjande att vissa klarar att gå tillbaka till arbetet efter många års sjukskrivning, och att vissa också väljer att studera vidare, säger Husmark Pehrsson.

 

TT