I natt kom parterna för landets spårtrafikarbetare överens. Avtalet ger 3,5 procent och löper över 24 månader. För nyanställda med lägsta löner höjs ingångslönen omedelbart med 3,5 procent.

– Att höja de lägsta löner var en viktig profilfråga, säger Roger Pettersson ombudsman på Sekos förhandlingsenhet.

Det handlar inte om jämställdhetspotter då även de lägst avlönade inom avtalsområdet tjänar över snittet på 21.300 kronor i månaden, som var gränsen för den så kallade jämställdspotten.

Det var under natten till måndagen som facket och arbetsgivarens motpart Almega kom överens om ett nytt avtal för cirka 10.000 anställda inom spårtrafik.

Båda parterna nöjda
Totalt ska lönerna öka med 3,5 procent under två år. Avtalet gäller fram till den sista mars 2012. Första året ska lönerna upp med 0,9 procent, vilket sker den första juni. Och samma datum ett år senare ska de upp med 2,6 procent.

Båda parter anser sig vara nöjda med ett avtal som skrevs under utan medlare eller konfliktvarsel.

Från fackets sida menar man att det centrala avtalet stärktes. Bland annat när det gäller säkerhetsarbete – en fråga parterna länge tvistat om. Det handlar om anställningstrygget för dem som jobbar på eller i närheten av spår vilket kräver en säkerhetsutbildning och att vissa medicinska krav uppfylls. Den som till exempel blir sjuk och inte uppfyller kraven kan få dispens, men inte alltid.

– Risken finns att man inte klarar av att utföra det arbete som en säkerhetstjänst kräver, säger  Roger Pettersson.

Extra uppsägningstid
Nu har facket fått in ytterligare två månaders uppsägningstid, utöver den ordinarie, för den som hamnar i en sådan situation.

När det gäller bemanningsfrågan liknar lösningen den som Seko slöt för telekomområdet. En arbetsgivare som vill hyra in personal i mer än fem veckor när det finns uppsagda med återanställningsrätt ska lokal förhandling ske. Kommer man inte överens ska arbetsgivaren begära central förhandling. Löser inte parterna frågan där heller kallas en nämnd in, där ordförande utses av statliga Medlingsinstitutet.