Med knappt fem månader kvar till valet vill regeringen se över de kritiserade trygghetsförsäkringarna.

Men oppositionen lovar att skriva om direktiven om det blir ett regeringsskifte.

– Vi ser ett stort behov av att ha en långsiktig, stabil, tydlig och begriplig försäkring. Det gäller både sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

Den parlamentariska kommittén, som tillsätts i dag, ska förutom sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna se över aktivitetsstöd och det ekonomiska biståndet, det som tidigare hette socialbidrag.

Frågan om obligatorisk a-kassa ingår också i utredningen. Dessutom ska möjligheterna att samordna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ses över.

– Vi gör en översyn av våra trygghetssystem. I dag bollas människor många gånger mellan systemen. Människor ska känna sig trygga med dem och de ska vara begripliga, säger socialförsäkringsministern.

Rödgröna deltar
De rödgröna partierna är överens om att delta i utredningen, säger Veronica Palm (S), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet.

– Det behövs en ny sjukförsäkring och en ny utredning, men om det blir en rödgrön regering efter valet så kommer vi att ändra direktiven, för vår utgångspunkt är en helt annan än regeringens, säger hon.

– De försämringar som regeringen har gjort i sjukförsäkringen har slagit hårt mot en massa enskilda människor och har undergrävt förtroendet för väfärdsförsäkringarna.

Kommittén ska ledas av Ulf Kristersson (M), socialborgarråd i Stockholm. En slutredovisning ska presenteras senast den 15 maj 2013.

 

Nej till obligatorisk a-kassa
Den obligatoriska a-kassan har regeringen redan utrett en gång. Då slopades förslaget. Men nu ingår idén alltså i den parlamentariska utredningen.

Fast blir det regeringsskifte kommer obligatorisk a-kassa inte längre att vara aktuellt.

– A-kassan hanterar vi på ett annat sätt. Regeringen har förstört a-kassan och trängt ut en halv miljon löntagare. Vi kommer att skapa en a-kassa som omfattar så många som möjligt. Det ska vara en trygg försäkring. Vi tycker inte att den ska vara en del av socialförsäkringen. Lösningen ska inte vara en obligatorisk a-kassa, utan en a-kassa som det lönar sig att vara med i, med låga kostnader och som ger ett rejält skydd, säger Veronica Palm.

Veronica Palm gillar inte heller att det står i direktiven att utredningen ska göras med utgångspunkt i de förändringar i trygghetssystemen som den nuvarande regeringen har infört, med fasta tidsgränser och återgång till arbete som röd tråd.

– Vi vill också göra förändringar direkt efter en valseger. De mest absurda avarterna kommer vi att ta bort, som stupstocken i sjukförsäkringen. Man blir inte friskare för att man passerar en administrativ gräns. Det kommer vi att ändra direkt vid en valseger.

 

TT