Kraftverkskonflikten trappas upp igen. Elektrikerna varslade i dag om konfliktåtgärder mot Fortum, som enligt facket brutit mot en tidigare stridåtgärd.
– Fortum har orsakat det här själva, men visst är det också en upptrappning av konflikten, säger Ulf Carlsson, ansvarig för Kraftverksavtalet hos Elektrikerna. 

I dag gick Elektrikerförbundets medlemmar vid Händelöverket i Norrköping ut i strejk. Det är den tredje stridsåtgärden som trätt i kraft på Kraftverksavtals område.

Blockaden mot övertid, nyanställning och inhyrning av personal var den första och började gälla den 15 april. Fyra dagar senare, den 19 april, trädde blockaden mot bland annat reparationer och återstart av generatoraggregat vid vattenkraftverk i kraft. Och det är den blockaden Elektrikerförbundet anser att Fortum brutit mot.

– De har på ett ställe startat en kraftstation som fallit ur. Vi kan inte acceptera att arbetsgivarna bryter våra blockader, så varslet är en konsekvens av det.

Träder i kraft 5 maj
Det nya varslet är en blockad mot allt arbete med tillfälliga el-anläggningar hos Fortum.

– Tillfälliga el-anläggningar används vid byggnationer, men blockaden gäller ej bostadsbyggnationer som vi gjort undantag för. Men byggnationer av kontor och annat drabbas och även mässor och andra tillfälliga arrangemang, säger Ulf Carlsson.

Varslet träder i kraft den 5 maj om parterna inte enats innan dess. Just nu är det inte mycket som talar för en uppgörelse. Elektrikerförbundet har sagt nej till två medlarbud, och förhandlingarna med motparten EFA, avbröts i onsdags.

– Det är tålamod som gäller nu. De får krypa till korset när de tycker att det är dags, oss går det ingen nöd på vi kan hålla på hur länge som helst, säger Ulf Carlsson.

Dagens varsel är det femte i ordningen. Facket varslade så sent som i onsdags om en strejk och blockad av allt arbete vid Häradsbo transformatorstation i Torup. Det varslet träder i kraft den 3 maj.

Upprörda arbetsgivare
Arbetsgivarna är upprörda över fackets många varsel.

– Elektrikerförbundet gödslar med stridståtgärder och varsel som om det vore en lek. De verkar inte förstå utmaningen som svensk industri står inför och inte heller konsekvenserna av den konflikt som de hela tiden eldar på. Andra förbund har tagit sitt ansvar. Det är nu dags för Elektrikerförbundet att ta sitt, säger Ulrika Egerlid Schotte, VD för Energiföretagens Arbetsgivareförening (EFA) i en kommentar till varslet.

Men Ulf Carlsson har en annan syn på saken.

– Det är bara löjligt. I själva verket är det Svenskt Näringsliv som hänger och bromsar förhandlingarna. Hade vi fått göra upp med EFA direkt hade vi varit klara nu.

Han tycker inte heller att Elektrikerförbundet agerar oansvarigt genom att kräva högre löneökningar än vad uppgörelserna inom industrin ger.

– Vi kräver LO-samordningens krav, och redan de är ovanligt låga. Vi gör inte det här bara för oss utan står upp och tar striden för alla LO-förbund som ännu inte tecknat avtal, säger han.