Det är bara ett av fem varsel om uppsägning som verkligen leder till arbetslöshet, enligt Arbetsförmedlingens nya siffror.

Det är långt ifrån alla varsel som verkligen verkställs. När företagen varslar tar de till rejält i överkant och när det blir allvar får många ändå stanna kvar på sina arbetsplatser.

Under hösten 2008 och våren 2009 varslades närmare 145.000 personer om uppsägning. Men enligt Arbetsförmedlingens statistik har andelen varsel som resulterat i arbetslöshet under de senaste fem åren i genomsnitt bara uppgått till 20 procent. Det har varit en ganska stabil nivå med undantag för en boom på uppåt 40 procent under finanskrisen.

Inom den privata sektorn är det fler varsel som resulterar i arbetslöshet än i den offentliga sektorn. I privat sektor handlar det om 25 procent av varslen som resulterar i arbetslöshet och i offentlig sektor bara om hälften, 12 procent.

– Men de varslade som blir uppsagda är bara en mindre del av alla som blir arbetslösa. De allra flesta som blir arbetslösa är personer med tillfälliga anställningar vars kontrakt har upphört, säger Ann-Christin Jans, utredare på Arbetsförmedlingen.

TT