Den största stötesten är att Svensk Handel inte är beredda att lägga en enda krona på jämställdhetspotten. Det är Svenskt Näringsliv som inte går med på jämställdhetspotten. Det uppfattar vi som ett frontalangrepp på den solidariska lönepolitiken, säger Lars-Anders Häggström, ordförande för Handels.

 

Det nya varslet kom sent på skärtorsdagens eftermiddag. Det omfattar 14 lagerarbetsplatser och drygt 3 500 personer. Enligt Handels egen bedömning kommer detta att drabba mellan 2 000 och 3 000 butiker. Det tidigare varslet skulle bara påverka 700 till 800 butiker.
 
 
Bemanningsfrågan löst
Det nya varslet träder i kraft  den 16 april och det tidigare varslet träder i kraft 8 april. En del av Handels beslut idag är att ta tillbaka en del av de planerade butiksstrejkerna, eftersom de ändå kommer att påverkas genom att de inte får några varuleveranser från lagren. Sammantaget ökar antalet strejkande med  1 200 till drygt 6 000 med det senaste varslet.
 
Bemanningsfrågan uppfattar Handels inte som ett stort problem. En del problem är lösta, men parterna är inte helt överens.
 
LO-stöd till Handels
LO-styrelsen har idag givit sitt stöd till Handels varsel, vilket öppnar för sympatiåtgärder från andra förbund.
 
Tommy Tillgren, Handels andre vice ordförande, berättar att arbetsgivarna egentligen bjudit mindre än i de ingångna industriavtalen, eftersom de vill se avtal med samma procentsatser i ett två månader längre avtal. Handels har säger sig ha justerat sina yrkanden, men vill inte säga till vad. Utgångspunkten var dock 2,6 procent, men lägst 620 kronor, i ett ettårigt avtal.
 
Märke nr 2
Handels ordförande Lars-Anders Häggström säger att Handels nu är först ut att sätta märke för jämställdhetspotten i årets avtalsrörelse. Ursprungskravet är 125 kronor extra i månaden till alla på avtalsområden med en genomsnittslön som är lägre än 21 300 kronor i månaden.
 
Båda beklagar sig över att det är Svenskt Näringsliv som styr i förhandlingarna. De säger att det är som att försöka prata med en brevduva och att det är ett hot mot den fria förhandlingsrätten.
 
Med det förra varslet fick vi i gång förhandlingarna. Med detta varsel vill vi få underskrifter på ett acceptabelt avtal, säger Tommy Tillgren.