Per Bardh tycker att ett normerande avtal måste slutas med fack inom industrin från alla centralorganisationer. Ett avtal där LO-förbund inte är med kan inte vara normerande. Däremot kan han inte säga hur normen i den här avtalsrörelsen nu ska skapas. Det är för tidigt. Kanske blir tjänstemannaavtalen golv för de övriga eller kanske en norm skapas genom en sammanvägning av olika avtal.

– De här avtalens nivåer är inte särskilt höga. Bara någon tiondels procent över den hemställan som samtliga fack avvisat för två veckor sedan, säger LO:s avtalssekreterare.

Unionens ordförande Cecilia Fahlberg kallar de slutna avtalen för ett kostnadsmärke som i alla fall ska vara vägledande för Unionens övriga avtal. Camilla Frankelius, förhandlingsansvarig för Teknikområdet hos Sveriges Ingenjörer, säger att det inte är Sveriges Ingenjörer som avgör i fall det här ska fungera som märke eller inte.

Cecilia Fahlberg anser inte att Industriavtalets grav är grävd genom att Unionen och Sveriges Ingenjörer gjort upp på egen hand. Hon ser samarbetet som fortsatt viktigt.

– Jag vill med eftertryck säga att vi är väl medvetna om att vi har ansvar för våra egna medlemmar och måste sätta dem främst. Det är så vi tänkte när vi fick hemställan från opo, säger Camilla Frankelius

Båda säger att de fått gehör på samtliga viktiga punkter. Båda pekar också på att det är nytt att pengar avsätts för individuell kompetensutveckling.

För LO-förbunden är bemanningsfrågan viktig. De två tjänstemannaorganisationerna har nu en avtalsskrivning som säger att de har möjlighet att ta upp förhandlingar om det sker något otillbörligt kränkande av företrädesrätten.

Cecilia Fahlberg förklarar att bemanningsfrågan inte varit en del av Unionens avtalskrav. Den har dock funnits i Facken inom industrins gemensamma plattform. Hon säger också att frågan är mycket mer komplicerad för tjänstemännen och att gränsdragningen gentemot konsulter är besvärlig.

– Vi har inga konkreta fall av problem med företrädesrätten. Om det uppstår tar vi upp det med arbetsgivarna, säger Cecilia Fahlberg.

Sveriges Ingenjörer har dessutom avtalat om ett alternativ löneavtal. Det innebär att en klubb kan begära att få använda detta. Då sätts lönen i samtal med chefen och det finns vare sig nivåer eller garantier.