Förhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv om bättre stöd för sjuka och arbetslösa går trögt. Men LO hoppas fortfarande nå resultat före avtalsrörelsen.

Enligt LO:s avtalssekreterare Per Bardh har parterna träffats ”ett antal gånger” de senaste dagarna.

– Men det går väldigt trögt, säger Per Bardh, som inte vill gå in på exakt var motsättningarna finns.

 

Helgledigt
Förhandlingarna ligger nere under helgerna. Parterna har inte satt ut några nya datum för förhandlingar, men är överens om att de ska ha kontakt efter trettonhelgen för att bestämma i vilka former samtalen ska fortsätta.

LO försöker få förbättringar på tre områden:

• Omställningsförsäkringen. Facket vill att den ska omfatta även sjuka och visstidsanställda.

• Rehabilitering. LO vill träffa en överenskommelse som innebär att arbetsgivarna tar på sig ett större ansvar än lagen kräver för att sjuka anställda får hjälp att komma tillbaka. Och att arbetsgivaren tar det ekonomiska ansvaret om den anställde fortfarande är sjuk när ersättningen från sjukförsäkringen tar slut.

• De ”gamla”, befintliga avtalsförsäkringarna. LO:s förhandlare vill bland annat höja ersättningarna vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

LO ivrigt
En del av förhandlingsspelet är att LO är ivrigt att nå resultat, medan arbetsgivarna gärna samlar alla förbättringar av löner och anställningsvillkor till en helhet.

– Jag har ambitionen att de är frågorna ska vara såpass färdiga att de inte bryter in i LO-förbundens avtalsförhandlingar nästa år, säger Per Bardh. Det är bra om förbunden vet vad de har att förhålla sig till.

Enligt Christer Ågren, vice vd i Svenskt Näringsliv, skulle det kosta motsvarande en halv procents löneökning att tillgodose LO:s krav. Minst.

– Om förbättringarna ska gälla retroaktivt blir det mer.