Under hösten och förvintern har den stundande avtalsrörelsen dominerats av en enda frågeställning – de centrala löneökningarnas vara eller icke vara. Det är framför allt arbetsgivarnas tydliga nej till centralt avtalade löneökningar som styrt den offentliga diskussionen. Understundom har utspelen varit så intensiva att alla andra frågor förefallit avförda från dagordningen.
 

 

Kanske har det också varit avsikten eller förhoppningen bakom arbetsgivarnas upprepade debattartiklar och offentliga utspel. En intensiv lönekamp minimerar risken för att andra frågor ska bli viktiga.

Det senaste exemplet är dagens gemensamma uttalande från Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarverket. Än en gång riktar arbetsgivarna allt fokus på lönekraven medan övriga krav förbigås med tystnad.

Pendeln svänger tillbaka

Men just i dag svänger avtalspendeln tillbaka. Bilden förändras på nytt. De viktiga maktfrågorna hamnar i fokus. Det gäller särskilt frågan om inhyrning av arbetskraft från bemanningsföretag i samband med uppsägningar.

Det är 6F – sex samverkande LO-förbund – som redovisar resultatet av en opinionsundersökning kring just inhyrning av arbetskraft i samband med uppsägningar. Stödet för de fackliga ståndpunkterna är starkt i undersökningen och frågan hamnar på nytt högt upp bland de prioriterade avtalskraven. Stödet för att gå i konflikt för en reglering av inhyrning är, enligt undersökningen, mycket starkt bland de egna medlemmarna.
Kravet på en avtalsreglering av den omstridda frågan tillhör de prioriterade kraven i den avtalssamordning som LO-förbunden är överens om. Men trots det har kravet haft svårt att slå igenom publikt de senaste månaderna.

Arbetsgivarnas tunga utspel och argument kring centrala löneökningar har gjort att frågan drunknat. Men ett par oväntade händelser under de senaste veckorna har ändrat förutsättningarna.

Mycket står på spel

Klädkedjan Urban Outfitters och underhållsföretaget Euro Maint Rail har på egen hand gjort frågan högaktuell genom att göra sig av med anställda och sedan hyra in dem från bemanningsföretag. Att arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen blankt avvisat alla fackliga framstötar om att avtalsreglera frågan har också höjt temperaturen.

Avtalsrörelsen blir därför med stor sannolikhet ingen enkel och ensidig diskussion om enbart pengar under de kommande månaderna. Det är mycket mer som står på spel och som kräver en lösning.

Förutom en reglering av hur och under vilka villkor som inhyrning av arbetskraft kan accepteras vill facken också begränsa visstidsanställningar och försöka förvandla deltider till heltider.