Pappers var först ut, men bara några timmar efter överlämnade även GS sina avtalskrav till Skogsindustrierna.
– Vi kräver först och främst löneökningar för alla, säger Tommy Andersson, GS, avtalssekreterare.

 

GS krav följer i stort sett den plattform facken inom industrin enats om. Löneökningarna som ska fördelas ska vara minst 620 kronor per anställd, och alla ska garanteras minst 430 kronor.

– Resten fördelas i lokala förhandlingar, och även lägstalönerna ska räknas upp med lika mycket som de andra lönerna, säger Tommy Andersson.

 

Längre föräldraledighet
Om parterna inte kommer överens i de lokala förhandlingarna vill facket att potten ska fördelas så att alla får lika mycket. Facket vill också få tydligare skrivningar om hur lönesättningen ska gå till.

Liksom Pappers och de övriga facken inom industrin kräver GS också att föräldralönen förlängs från fyra till sex månader för föräldralediga.

Arbetstiden blir också en stridsfråga. GS kräver kortare arbetstid, medan motparten Skogsindustrierna vill ge arbetsgivarna större makt att förlägga arbetstiden som de vill genom att ta bort de stupstockar som finns i avtalet i dag.

 

Strid om tid
– De vill ta bort vårt inflytande över hur arbetstiden förläggs och det blir oerhört svårt, för att inte säga omöjligt för oss att gå med på säger Tommy Andersson.

Arbetsgivarnas krav på att alla lönebildning ska ske lokalt ger han inte heller mycket för. Inte heller kravet på öppningsklausuler så att löner och arbetstid ska kunna sänkas genom lokala avtal ger han mycket för.

– Det kan de glömma. Det kan vi aldrig gå med på, säger han