Den värsta nedgången på arbetsmarknaden har passerats. Det tror Arbetsförmedlingen som i en ny prognos spår att nedgången i sysselsättningen bromsar in kraftigt och upphör under andra halvåret 2010.

Arbetslösheten beräknas landa på 9,4 procent nästa år och sjunker därefter till 9,1 procent 2011, enligt prognosen.

"Mycket tyder på att konjunkturen är på väg mot en förbättring från den djupa svackan för ett år sedan", skriver generaldirektör Angeles Bermudez Svankvist i ett pressmeddelande.

Vänder upp 2011
Sysselsättningen minskar med 108.000 personer 2009 och med 55.000 personer 2010, tror Arbetsförmedlingen (AF). År 2011 väntas en marginell ökning med runt 10.000 personer. Att ökningen inte blir större beror enligt AF på att företagen har stor ledig kapacitet och kan höja produktionen utan att öka antalet anställda.

Prognosen bygger bland annat på intervjuer med cirka 12.500 privata arbetsgivare.

Högst arbetslöshet i Gävleborg
Jämfört med i våras har Arbetsförmedlingen en betydligt ljusare syn på arbetsmarknadens utveckling, bland annat har sysselsättningsfallet 2010 reviderats ned kraftigt. Prognoschefen Tord Strannefors hänvisar till tydliga tecken på att den internationella konjunkturen är på väg att återhämta sig och till optimismen bland arbetsgivarna.

– Företagen som har intervjuats ger en väldigt positiv framtidsbild. Men man vänder från en väldigt låg nivå.

Förbättringen på arbetsmarknaden kommer inte hela Sverige till del. Län med en stor andel industrijobb och som redan nu har drabbats hårt av lågkonjunkturen har ännu ett tufft år framför sig, enligt AF. Allra högst blir arbetslösheten nästa år i Gävleborg.

– Det späs på ytterligare av Ericssons nedläggning. Den har vi inte med i den här prognosen, säger Strannefors.

Även KI har ljusare syn
Även statliga Konjunkturinstitutet, som just nu arbetar med en ny prognos som ska presenteras i december, ser betydligt ljusare på arbetsmarknaden än i augusti, då den förra prognosen presenterades.

– Precis som Arbetsförmedlingen har vi blivit positivt överraskade av utvecklingen på arbetsmarknaden. Så utan att nämna några siffror ur vår kommande prognos så kan jag säga att den öppna arbetslösheten kommer vi också revidera ner ordentligt. Dock inte så mycket som Arbetsförmedlingen har reviderat ner sin prognos, säger KI:s generaldirektör Mats Dillén till TT.

KI:s nedskrivning beror inte bara på att sysselsättningen minskar mindre än tidigare beräknat. Precis som Arbetsförmedlingen bedömer KI att arbetskraften minskar, bland annat till följd av att fler söker sig till studier.

– Arbetskraften har fallit tillbaka mer än vad vi hade räknat med. Så mycket ligger på den sidan, inte bara starkare sysselsättning utan också att färre har gått in i arbetskraften, säger Dillén.

KI kommer även att skriva upp prognosen för Sveriges BNP och andra ekonomiska indikatorer.

– De internationella förutsättningarna är mer positiva nu än vad vi utgick från i augusti. Så sammantaget kommer vi att presentera en ljusare bild i vår decemberprognos jämfört med vår augustiprognos. Jag tror att det mesta har reviderats åt rätt håll, säger Dillén.

 

 

Från TT