Kriminalvården bryter mot sina egna föreskrifter om att beredskapsövningar inför incidenter ska hållas varje år.

Varannan anställd har inte deltagit i någon övning det senaste året inför incidenter som fritagningsförsök, gisslantagande, våld mellan intagna och våld mot personal.

Vi har ett avtal om att alla ska delta varje år, men det har kriminalvården inte lyckats leva upp till. Det stora problemet är att kriminalvården får för lite pengar, säger Christer Henriksson, samordnare för kriminalvården inom Seko.

Seko har låtit Novus Opinion gör en undersökning bland 2.000 av förbundets 4.000 medlemmar inom kriminalvården.

Tuffare klientel
Enligt undersökningen tycker sex av tio kriminalvårdare att det förekommer våld eller hot om våld på den egna arbetsplatsen. Lika många tycker att stressnivån har ökat under det senaste året. Varannan anser att arbetsmiljön har blivit sämre.

– Vi har fått ett tuffare klientel. Det är fler som är dömda till långa straff nu än tidigare. Och många intagna skulle kanske behöva någon form av psykiatrisk vård, anser Christer Magnusson.

Antalet anställda inom kriminalvården ökar. Ändå uppger kriminalvårdarna att stressen och underbemanningen ökar.

Problem är att de som närmast de intagna blir färre. I stället blir det fler på olika specialfunktioner hit och dit, säger Christer Henriksson.

Specialfängelser
Tre nya specialfängelser blir klara i år i Kumla, Hall och Saltvik utanför Härnösand. Specialfängelserna är en sorts säkerhetsanstalt i fängelset. Kumla blev klart i somras, Saltvik invigs på tisdag och Hall blir klart till årsskiftet.

Byggena, och driften, går ut över annan verksamhet. Därför tvingas kriminalvårdsstyrelsen att stänga 14 fängelser och häkten. Där försvinner 630 jobb och 850 platser för intagna.

Fyra planerade satsningar läggs på is. Det gäller två anstalter i Kristianstad och Norrköping och satsningar i Östersund och Haparanda.

Många av problemen hänger ihop med att vi jobbar i gamla anstalter från 1800-talet. Det går inte att bedriva modern kriminalvård i en 1800-talsvärld. Vi måste ersätta de gamla borgarna med något vettigare, men det finns det inga pengar till, uppger Christer Henriksson.