LO håller på att dra sig ur förändringarna av bemanningsavtalet. Flera LO-förbund anser att en dom från Arbetsdomstolen ger bättre löneskydd än det nya avtalet.

I mars kom LO och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen överens om att ändra i bemanningsavtalet. Överenskommelse var preliminär och för att den ska kunna träda i kraft måste alla 14 LO-förbund godkänna den.

Men det har inte skett. Flera förbund, bland annat byggfacken, tycker skrivningarna Arbetsdomstolens dom om lönerna på företaget Rimec är bättre.

– Det är oklart vad LO vill. Vi sitter här och väntar. Det här skadar förtroendet för hela systemet, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör hos Bemanningsföretagen.

Nästa år?
Förändringarna i avtalet skulle börja gälla från den 1 oktober. Nu är arbetsgivarna i Bemanningsföretagen upprörda över att de anpassat sig efter förändringar som ser ut att inte bli verklighet.

Henrik Bäckström säger att det nu är lika bra att använda det gamla avtalet, eftersom beskeden från LO är otydliga, och att vänta till nästa år med att göra några ändringar. Samtidigt säger han dock att Bemanningsföretagen inte vill stänga några dörrar.

Domen bättre
Byggnads ordförande Hans Tilly förklarar varför alla LO-förbunden inte godkänner de överenskomna ändringarna: Problemet handlar om vilken lön uthyrda ska ha på en arbetsplats där det inte finns anställda med liknande arbetsuppgifter.

– Det pågår en diskussion med utgångspunkt i Rimecdomen. Domen innebär ett stort steg framåt och det finns inte med i den preliminära överenskommelsen om ett nytt bemanningsavtal från i våras, säger Byggnads ordförande.

Just nu pågår alltså en diskussion mellan LO-förbunden, och förhoppningen från LO:s sida är att behålla åtminstone en del överenskommelsen från i våras.

I den kom LO och Bemanningsföretagen överens om flera förändringar av bemanningsavtalet. Både hur lönen ska fastställas för uthyrda på arbetsplatser där det finns anställda med liknande arbetsuppgifter – och på arbetsplatser där det inte finns några att jämföra sig med.

Överens
En grundtanke i det gällande bemanningsavtalet är nämligen att uthyrda ska ha samma lön som de anställda på en arbetsplats. För att göra det lättare att komma fram till rätt lön är en av förändringarna att det inhyrande företaget och facket på företaget ska kunna förhandla sig fram till arbetsplatsens löneläge – som också kan gälla för inhyrda arbetare. Om detta finns fortfarande inga motsättningar och LO hoppas på att åtminstone få in detta i bemanningsavtalet.

Motsättningarna handlar i stället om hur lönen för de uthyrda ska bestämmas då det inte finns några anställda med jämförbart arbete. I överenskommelsen från i våras skrev fack och arbetsgivare att deras lön ska regleras av marknadslönenivån inom branschen på orten, tillämpligt kollektivavtal och dess löneprinciper samt att det ska ske en bedömning utifrån yrkesvana och erfarenhet och annat.

Men Byggnads tycker alltså att Rimecdomen är bättre än detta. Den kom i slutet av juni, vilket var efter att den preliminära överenskommelsen slutits.

– Vi vill inte ha ett bemanningsavtal som är sämre än Rimecdomen, säger Hans Tilly.

FAKTA / Rimecdomen
Företaget Rimec hyrde ut polska byggnadsarbetare till NCC i Göteborg. De arbetade på två arbetsplatser där det inte fanns några NCC-anställda. Rimec ansåg att de skulle betalas med 88 procent av yrkesarbetarnas lön, eftersom de inte hade yrkesbevis.
Arbetsdomstolen kom fram till att bemanningsavtalet innebär att kompetens, erfarenhet och ålder inte ska påverka lönen utan att de inhyrda arbetarna bara ska jämföras med anställda med likvärdiga arbetsuppgifter. De inhyrda ska då ha yrkesarbetarnas genomsnittslön, i vilken lärlingars lön inte ska räknas in.
Domen betydde att Rimecarbetarnas timlön höjdes från 140 till 160 kronor.