Odemokratisk. Sluten. Rasitisk. Så beskriver Yacine Asmani styrelsen för det fackliga centret för papperslösa. Enligt centrets ordförande Sten-Erik Johansson står dock inte centret och faller med Yacine Asmanis avhopp
 

– Jag hoppar inte av. Jag har blivit puttad till att göra det, säger  Yacine Asmani som alltså lämnar sin post som ledamot i styrelsen för det fackliga samarbetet för papperslösa som slog upp dörrarna i Stockholm för ungefär ett år sedan.

Enligt honom kommer samtliga ledamöter från Papperslösa Stockholm också att lämna styrelsen. Men enligt centrets ordförande Sten-Erik Johansson från Fastighetsanställdas förbund har styrelsen bara fått besked av Yacine Asmani.

– De övriga har inte gett något tecken på att de inte tänker fortsätta. Avhoppet är konstigt och det är tungt. Men centret står inte och faller med det, säger Sten-Erik Johansson.

 

"Bara populism återstår"
Yacine Asmani vill inte peka ut enskilda styrelsemedlemmar. Men han säger att det handlar om enskilda individer i den nuvarande styrelsen som fått honom att lämna det han har varit med om att bygga upp. Samtidigt som andra har gjort ett väldigt bra jobb, tillägger han.

– Jag har suttit där varje måndag och arbetat gratis. Jag vill inte ha något tack. Men jag kan inte sitta kvar i en styrelse tillsammans med människor som använder ett rasistiskt språk och som inte vill hjälpa papperslösa och inte kan frågan. Vi blir tillsagda att inte framföra kritik i medier. Det återstår bara populism i dag.

Det fackliga centret har öppet fem timmar varje måndag. Yacine Asmanin tycker inte heller att ombudsmännen som funnits på plats alltid kunnat presentera vad de kan hjälpa papperslösa med.

– Papperslösa behöver inte höra om vikten att organisera sig. Som papperslös är man redan väldigt organiserad, och har ett stort nätverk. Fastighets främsta råd är att papperslösa ska betala medlemsavgiften men säger samtidigt att den papperslösa inte kan få a-kassa, däremot en bra hemförsäkring. Hallå, vad ska papperslösa med hemförsäkring till?
 
Ett konstigt resonemang, anser Sten-Erik Johansson. 
– Har vi försäkringar får papperslösa även dessa. Detta får vi dessutom strida för gentemot vårt försäkringsbolag. Det här låter befängt, tycker jag.

 

"Gnällig"
Han håller med om att fackförbunden inte behärskar frågan om papperslösa fullt ut.
– Det har varit en ny fråga för oss. Sedan tar fackliga ärenden tid. Det krävs ombudsmän på plats och förhandling med arbetsgivare. Vi kan inte skynda på just de här ärendena hur mycket som helst. Vi har tagit många beslut enligt Yacines önskemål, men han blir aldrig nöjd och har varit gnällig.

I slutet av augusti har Fackligt center för papperslösa nästa styrelsemötet. Då ska bland annat verksamhetens närmaste framtid diskuteras. Yacine Asmani säger att vare sig han eller Papperslösa Stockholm på något sätt släpper frågan om arbetsmarknad och kollektivavtal för papperslösa. Oavsett form.

– Jag sänder ut en signal till facken att reagera. De stora organisationerna LO och TCO måste ta mer ansvar centralt för att centret ska fungera. Vi är öppna för alla som vill förbättra situationen för papperslösa. Men det måste vara folk som kan frågan.