Bärplockare från Thailand och Vietnam är den näst största gruppen av arbetskraftsinvandrare efter dataspecialister från Indien. Migrationsministern ser svenska arbetskraftslagen som pilotprojekt för hela EU.

Den 15 december 2008 började en ny lag om arbetskraftsinvandring från länder utanför EU att gälla.  Migrationsverket har nu redovisat det första halvårets arbete med de nya reglerna för regeringen.

4.701 ansökningar har avgjorts. Av dem beviljades arbetstillstånd för 3.744 personer.

Lagen gäller arbetstagare från länder utanför EU. Grundprincipen är att de ska söka arbetstillstånd från sina hemländer och ha en arbetsgivare att hänvisa till.

Många avslag

Asylsökande som fått avslag kan emellertid söka arbetstillstånd från Sverige. Sammanlagt 723 sådana ansökningar har kommit till Migrationsverket det första halvåret.  29 procent av dem fick arbetstillstånd beviljade.

Migrationsminister Tobias Billström ser den svenska lagen som en förebild för hela EU. I dag fredag avslutas det informella ministermötet med migrations- och justitieministrar från 27 länder på plats i Stockholm. De ska under hösten försöka enas om Stockholmsprogrammet som omfattar asyl, integritetsfrågor och migration.

Tror inte på enighet
Tobias Billström hoppas EU-länderna ska kunna enas om gemensamma regler för arbets- och uppehållstillstånd och närma sig varandra ytterligare när det gäller asylpolitiken.

Peo Hansen, statsvetare vid Linköpings universitet, tror inte svenska regeringen kommer att lyckas genomföra så mycket mer av gemensamma regler än de som redan finns.

– EU-ländernas asylpolitik hårdnar. Samtidigt vill länderna öppna för fler arbetskraftsinvandrare. Men deras välfärdssystem och arbetsmarknad skiljer sig alldeles för mycket åt för att de ska kunna enas om helt gemensamma regler, säger Peo Hansen.

De skiljer sig också åt när det gäller behovet av billig arbetskraft. Länderna vid Medelhavet vill ha billig arbetskraft till sina jordbruk och fruktodlingar. Det har Sverige inte lika stort behov av, anser han.

Bara tillfällig arbetskraft
Hela frågan om asyl och arbetskraftsinvandring handlar om rättigheter, om tillgången till välfärden och till permanent uppehållstillstånd. De som får asyl ges permanent uppehållstillstånd och tillgång till de sociala rättigheterna i de länder de kommit till. Arbetskraftsinvandrare får nöja sig med tillfälliga dokument, enligt Peo Hansen.

– Därför kommer nya direktiv som Blå kortet för välutbildad arbetskraft och ett kommande säsongsdirektiv för arbetare i jordbruk som båda endast ger tillfälliga uppehållstillstånd. EU-länderna behöver arbetskraften men vill inte ge något tillbaka. Därför dras också snaran åt runt asyl, säger Peo Hansen.

Den svenska lagen om arbetskraftsinvandring är emellertid generösare eftersom den öppnar för ett permanent uppehållstillstånd efter fyra år, anser Peo Hansen.

FAKTA
Svenska lagen om arbetskraftsinvandring i korthet:

En svensk arbetsgivare kan erbjuda ett utannonserat jobb till någon
utanför EU. Lön och anställningsvillkor ska vara
"kollektivavtalsenliga" eller följa praxis i branschen.

Svenska ambassaden i den sökandens hemland ska stämpla in arbets-
och uppehållstillstånd i passet före resan till Sverige. Tillståndet
gäller hela kärnfamiljen.

Tillstånd ges för två år och kan förlängas med ytterligare två år.
Efter fyra år kan ett permanent tillstånd beviljas. Den som förlorar
jobbet och inte hittar ett nytt inom tre månader måste lämna Sverige.

Asylsökande som arbetat här i minst sex månader och fått erbjudande
om ytterligare ett års arbete kan ansöka om tillstånd inifrån Sverige.