Under Almedalsveckan var LO bäst på att föra ut sitt budskap så att även hörselskadade kunde ta del av det som sades, enligt organisationen Unga Hörselskadade.

Totalt bevakade organisationen över 30 seminarier och har nu bedömt seminarierna utifrån tillgånglighet för hörselskadade.

Bara fem arrangörer får helt godkänt och LO ligger i topp.

– LO hade den klart bästa hörselslingan, som dessutom fungerade från start. De har i efterhand även lagt upp en film på sin hemsida där man har klippt in vår medhavda teckenspråkstolk under hela seminariet, säger Julia Willig, ordförande i Unga Hörselskadade.

Välkommen tolk
Inför alla seminarier hade Unga Hörselskadade med sig en teckenspråkstolk och möttes bara av positiva signaler när de villa låta dem tolka på plats.

Almedalsveckans gigant bland opinionsinstituten, Nova Opinion, får dock minuspoäng eftersom de hänvisade teckenspråkstolken till en undanskymd plats, enligt organisationen.

Dessutom hade flera arrangörer på förhand annonserat att de själva skulle ha teckentolk vilket de inte hade.

Bättring efterlyses
Som helhet efterlyser Unga Hörselskadade flera förändringar till nästa år, bland annat större kunskap om hur hörselslingor fungerar, teckenspråkstolk på plats och en ordentlig användning av mikrofoner.