Arbetslösheten stiger i EU. Fortfarande är Spanien hårdast drabbat som stat. Sett till befolkningsgrupp är det flest unga som hamnar utanför arbetsmarknaden.

Arbetslösheten i EU:s medlemsländer steg i maj till 8,9 procent. Det är den högsta nivån på fyra år och en ökning med 0,2 procentenheter från april. Det innebär att 21,5 miljoner människor nu går utan arbete i EU. Det visar siffror från Eurostat, EU:s statistikorgan.

Spanien har den högsta arbetslösheten i EU med sina 18,7 procent. Lägst antal arbetslösa har Nederländerna med 3,2 procent av befolkningen. Men samtliga EU-länder har fler arbetslösa i år jämfört med förra året.

Ungdomsarbetslösheten (människor under 25 år) låg i maj på 19,5 procent i EU, jämfört med 15 procent samma månad i fjol. I Spanien är 36,9 procent av alla under 25 år arbetslösa.