Terminalarbetarna vid Schenker AB i Göteborg anser sig vara utsatta för lönedumpning. Ett lokalt avtal om ackordslön sades upp för ett halvår sedan. Sedan dess har Transport och arbetsgivaren, trots hårda förhandlingar, inte lyckats komma överens om en ny lösning.

Företaget har lagt fram ett nytt förslag på premielönesystem.

Men terminalarbetarna på Schenker AB tycker att de är utsatta för en lönedumpning på mellan 2.500 och 3.000 kronor per anställd och månad. Transport har valt att stranda förhandlingarna.

– Det ställdes bara ett ultimatum under förhandlingen om att vi skulle gå med på en lönesänkning som var lite lägre. Samtidigt höjde arbetsgivaren kraven på prestation och kompetens. Man skulle alltså få sänkt lön och ändå tvingas höja prestationen, säger Tony Blomberg, ombudsman för Tranports avdelning 3 i Göteborg.

Ner till minimum
När facket sa nej till förslaget svarade företaget med att gå ner på avtalets miniminivå. 

– Folk har jobbat och jobbat och fått upp ackordet. Helt plötsligt så ska de gå ner till miniminivå, säger Tony Blomberg.

Han framhåller att det i gällande avtal framgår att det bör finnas någon form av premiesystem. Och det har terminalarbetarna haft – fram till för ett halvår sedan.

– I avtalet står att detta avtal är uppsägningsbart. Men vår uppfattning är att man inte kan sänka lönen under pågående fredsplikt, alltså så länge avtalet gäller, till och med den 28 februari 2011, säger Tony Blomberg och fortsätter:

– Möjligtvis kan man omförhandla premielönen och dess komponenter. Men man kan inte både begära högre produktion och högre kompetens och sedan gå in och sänka premiedelarna i avtalet.

Central förhandling
Tony Blomberg ser inte någon ljusning inför de centrala förhandlingar som inleds den 24 juni.

– Det är en totalt rabiat inställning från företaget. Så här har inte vi tolkat avtalet tidigare, säger Tony Blomberg som misstänker att arbetsgivaren har fått hjälp från Biltrafikens arbetsgivareförbund. 

– Både DHL och Schenker driver samma attityd, att man ska gå ner på miniminivåer, säger han.

Förvånad chef
Michael Behrendt, personalchef vid Schenker, är förvånad över att Transport valt att stranda förhandlingarna.

– Det centrala avtalet är pågående, men om man bara läser i avtalstexten så står det att premielönsöverenskommelser kan tas bort med en månads varsel.

– Och vi har sagt att vi vill hitta ett nytt system. Därför sa vi upp överenskommelsen på sex månader i stället. För att vi skulle ha gott om tid på oss till att hitta en ny gemensam plattform att stå på, säger han.