Krisen börjar sätta sina spår. Enligt Socialstyrelsens kvartalsstatistik betalades 2.647 miljoner kronor ut i socialbidrag under årets tre första månader. Det är en ökning på 13 procent jämfört med samma månader 2008. Och den högsta summan under den senaste femårsperioden.

Antalet individer eller hushåll redovisas först när Socialstyrelsen gör sin årsrapport. För 2008 blev den klar under måndagen, och visade att de 384.700 människor som fick socialbidrag förra året innebar en ökning med 1,6 procent.

December var den månad då flest utbetalningar skedde förra året. 39 procent av biståndsmottagarna under förra året var mellan 18 och 29 år. Och 35 procent av alla som fick socialbidrag över 18 år räknades som långvariga biståndsmottagare, de fick bidrag i tio månader eller mer.