Allt färre anmäler att de blir sjuka av jobbet. Arbetsmiljöverkets statistik visar att antalet anmälda arbetssjukdomar minskat med nästan 60 procent på fem år.
– Förhoppningsvis har det blivit något bättre när det gäller arbetsmiljö, men det är inte hela förklaringen, säger Börje Bengtsson, statistiker på Arbetsmiljöverket.

Förra året anmäldes knappt 11 000 arbetssjukdomar, det vill säga arbetsskador som inte uppkommit vid olyckor, till Arbetsmiljöverket. Sedan 2003 har anmälningarna minskat med 59 procent, och det är svårt att se någon direkt förklaring, enligt Börje Bengtsson, statistiker som följt utvecklingen i många år. Även om han tror att arbetsmiljön blivit lite bättre de senaste åren förklarar det inte hela minskningen.

– Vår statistik bygger på anmälningar, och det kan finnas många orsaker till att viljan att anmäla minskar. Det kan handla om konjunktur, arbetsmarknadsläge och om man tror att det ger något resultat att anmäla, säger han.


Samma orsaker

Runt hälften av arbetssjukdomarna beror på belastningsskador. En femtedel av sjukdomarna har orsakats av stress eller social problem på arbetet.

– Där har det inte skett någon förändring. Orsakerna till sjukdomarna är ungefär desamma som tidigare, säger Börje Bengtsson.

Men arbetssjukdomarna är bara en liten del av skadorna på jobbet. Förra året anmäldes 105.000 arbetsskador till Arbetsmiljöverket och de allra flesta gällde arbetsolyckor.

Nästan 27.000 personer var förra året borta från jobbet minst en dag efter en olycka. Det innebär att drygt hundra personer skadades i olyckor varje arbetsdag.

Färre dödsolyckor
Störst risk att drabbas av olyckor har män som jobbar med stål- och metalltillverkning, i trävaruindustrin och i gruvindustrin. För kvinnor är riskerna störst i livsmedels-, pappers- och trävaruindustri.

Även antalet dödsolyckor har minskat det senaste året. Förra året dog 67 personer i olyckor på jobbet att jämföra med 75 året innan. Flest dödsolyckor, 17 stycken, inträffade i byggbranschen. Andra drabbade branscher jord- och skogsbruk med tolv dödsolyckor och tillverkningsindustrin med elva.