Sverige bör anordna ett toppmöte om ungdomsarbetslöshet då vi tar över som EU:s ordförandeland. Det förslaget kom socialistgruppen i EU samt de svenska Socialdemokraterna med i valrörelsen slutspurt.

– Det är dags att EU talar om vad som ska göras, sa Marita Ulvskog i går, måndag på ett seminarium som Socialdemokraterna anordnade.

Marita Ulvskog, står på första plats på partiets valsedel till EU-valet den 7 juni. Hon var orolig för att många unga som nu lämnar sina utbildningar kommer att ha svårt att hitta arbete.


Oviss framtid
Marita Ulvskog sa att toppmötet bör handla om vad som ska göras för att ungdomar ska få jobb, utbildning och praktik.

I Sverige är det cirka 120.000 som i dagarna avslutar sin gymnasieutbildning eller motsvarande. Många av dem går ut på en oviss arbetsmarknad.

I Sverige låg ungdomsarbetslösheten i april på nästan 27 procent, vilket är en av de högsta i EU. Men samma situation gäller i många av EU-länderna. Ungdomar drabbas hårt då jobben försvinner.

De svenska socialdemokraternas krav backades också upp av Martin Schulz, Socialdemokraternas gruppledare i Europaparlamentet.

 

Han deltog också i seminariet som handlade om vilka förändringar partiet vill göra i EU:s regler som gäller villkoren för dem som jobbar i andra länder, det så kallade utstationeringsdirektivet.


Lönedumpning
Socialdemokraterna presenterade i helgen en rapport om hur de vill att EU:s direktiv ska förändras. I och med Lavaldomen och några ytterligare domar i EU:s domstol har fackets position försvagats. Domarna innebär att utländsk arbetskraft kan betalas med kollektivavtalets lägsta lön.

Eftersom de flesta anställda får mycket mer än bottennivån innebär det en lönedumpning om utländska arbetare hela tiden får den lägsta ersättningen. Socialdemokraterna vill ändra EU:s direktiv så att företag tvingas betala en lika lön för lika arbete i EU:s länder.

Dessutom vill partiet ha en ny portalparagraf som slår fast att syftet med direktivet är att skydda utstationerade arbetstagare. I praktiken innebär det att den fria rörligheten för tjänster inte ska anses vara överordnad skyddet av arbetstagare, vilket den kan sägas ha gjort i och med Lavalfallet.

Utländska arbetstagare ska också omfattas av samma försäkringar och skydd och EU-ländernas arbetsmarknadsmodeller ska respekteras.

Socialdemokraternas förslag får godkänt av LO.

– Den här rapporten påminner i stora drag om de vi arbetar med inom Europafacket, sa LO:s chefsjurist Claes-Mikael Jonsson på seminariet.


FAKTA / Ordförandeland

Medlemsländerna turas om att vara ordförande i ministerrådet i ett halvår i taget. Det medlemsland som innehar ordförandeskapet är också ordförande i Europeiska rådet, det vill säga de toppmöten som EU:s stats- och regeringschefer har ett par gånger om året. Ordförandelandet leder också arbetsgrupper under ministerrådet och representerar EU gentemot omvärlden. I dag är Tjeckien ordförandeland. Den 1 juli tar Sverige över. Vid årsskiftet är det Spaniens tur.
Källa: EU-upplysningen.