EUdeterminism=lyckomoral
EUfemism=förskönande omskrivning
EUfoni=välljud
EUfori=stark lyckokänsla
EUgenik=rashygien
EUkalyptus=australiskt träd
EUkaristi=nattvard
EUklidisk=tvådimensionell geometri
EUmenider=välsinnade hämndgudinnor
EUnuck=kastrerad man
EUrasisk=gemensam för Europa och Asien
EUrodollar=europeiska bankers tillgodohavanden i dollar
EUrofil=anhängare av EU
EUrofob=motståndare till EU
EUrokommunism=kommunism självständig gentemot Sovjetunionen
EUrokrat=byråkrat inom EU
EUropé=person från Europa; vit (i södra Afrika)
EUropid=antropologisk fackterm för den vita rasen
EUropium=grundämne bland de sällsynta jordartsmetallerna
EUrovision=samarbete ifråga om överföring av tv-program mellan i huvudsak västeuropeiska stater
EUstachiska röret=örontrumpeten
EUtanasi=dödshjälp
EUtrof=näringsrik

(tack till Malmströms ordbok)