Skrotade avdelningar ska ge kortare beslutsvägar och mer demokrati i Livs. Men kritikerna varnar för att det kan bli tvärt om. Förslaget om en ny organisation blir en het fråga på förbundets kongress som startar på lördag.

En fjärdedel av de 131 motionerna gäller fackets framtida organisation.

Förändringarna ska ge mer demokrati, mer verksamhet och mer för pengarna, enligt förslaget som förbundsstyrelsen lägger fram efter fyra års utredning.

– Det handlar om att få mer medlemsnytta och att hitta en organisation som är hållbar även om medlemsantalet varierar, säger Eva Karlsson, Livs tredje ordförande.

Radikalt
Det mest radikala i förslaget är att avdelningarna slopas. Den beslutande organisationen minskas till två nivåer: den centrala samt klubbarna. Alla klubbar ska utse kongressombud.

– På så sätt breddar vi demokratin, och vi kommer att få en betydligt större kongress om förslaget antas, säger Eva Karlsson.
Det regionala arbetet ska skötas av ombudsmän som styrs av förbundet centralt. De fem regionernas uppgift blir främst att stötta klubbarna.

Planerna på den nya plattare organisationen har väckt reaktioner.

– Vi tror att avståndet mellan medlemmarna och förbundet blir för stort, säger Kent Ahlgren, styrelseledamot i Livs avdelning i Helsingborg, som skrivit en av de motioner som vill bevara styrelser med förtroendevalda på regional nivå.

"Obefogad oro"

Enligt Eva Karlsson är oron obefogad. Hon säger att det lokala arbetet snarare förstärks eftersom de nya regionerna inte behöver ägna tid åt administrativt arbete.

– Och lokalombudsmännens arbete finns ju kvar. Vi drar inte ner på antalet ombudsmän och stänger inte några expeditioner, säger hon.

Flera motioner föreslår att ett samgående med andra förbund ska utredas. I Bohus-Älvsborg går avdelningen längre och föreslår att Livs avvecklas om det inte blir ett sammangående.

– Klart man kan göra tillfälliga anpassningar av organisationen, men med tanke på hur medlemsantalet minskar är det inte hållbart i längden, säger Anders Hernberg, lokalombudsman i avdelningen.

"Minskar demokratin"
Han anser att den föreslagna organisationen minskar demokratin i stället för att öka den, och säger att klubbarna blir mer isolerade.

– På en kongress eller representantskap i dag får förbundsstyrelsen igenom 90 till 95 procent av sina förslag. Med det här nya lär det bli 100 procent. Det går inte att bygga motförslag någonstans när avdelningarna försvinner, säger han.

Eva Karlsson välkomnar debatten om den nya organisationen.

– Den visar att det är en fråga som många varit involverade och engagerade i. Det gör att det blir ett bra beslut som kongressen fattar oavsett hur det blir, säger hon.

 

 

FAKTA / Livs kongress
Kongressen hålls i Umeå mellan den 30 maj och 3 juni.
109 ombud ska bland annat besluta om ett näringspolitiskt program samt rapporter om ekonomi och jämställdhet.
De ska välja en ny förbundsledning.
Livs har runt 37.000 medlemmar som jobbar i livsmedelsindustrin, 38 procent är kvinnor.