SISTA ORDET Ett stort antal kommuner varslar lärare och annan skolpersonal om uppsägning. I Sandviken varslas så många som 100 lärare. En annan kommun, Perstorp, överväger att införa fyradagarsvecka i årskurs ett.

Lärarnas riksförbund är bekymrat. Vid sidan av varseln sker en sammanslagning av klasser för att spara pengar. Många elever tvingas bort från klasskamrater som de trivs med.

Man skulle tro att skolminister Jan Björklund var bekymrad. Men det är han inte. För att reta moderaterna är hans första prioritet numera att kräva mer pengar till försvaret. Kommunerna får klara sina skolor bäst de kan.

Pinsamt
Alla som kritiserar regeringens skolpolitik brukar av Jan Björklund utnämnas till anhängare av flumskolan. Men om det är någon som är en ”flummare” så är det skolministern själv.

För ett tag sedan kunde radions samhällsredaktion visa att han missförstått de vetenskapliga rapporter som belyser kunskapsläget i skolan. Med pinsam tydlighet avslöjades att skolministern inte kunde läsa innantill.

Nu vill Jan Björklund ge sig på gymnasieskolans yrkesinriktade program. I ämnen som engelska och svenska vill han kraftigt skära ned undervisningstiden. Björklund motiverar nedskärningen med att eleverna på yrkeslinjerna inte är i behov av bra kunskaper i engelska, svenska, samhällskunskap och matematik.

Vad är detta annat än kvalificerat flum?

Solid kunskapsbas
Om det är något alla elever behöver – oavsett om de ska arbeta inom industrin, inom vården eller i något akademiskt yrke – så är det goda språk- och samhällskunskaper. Utan det står man sig slätt på dagens arbetsmarknad. Varför vill Björklund förvägra hälften av alla ungdomar en solid kunskapsbas?

Björklund ursäktar sig med att elever på yrkeslinjerna kan kompletteringsläsa vid komvux vid ett senare tillfälle om de vill skaffa sig högskolebehörighet.

Men det är inte alltid så lätt. När man en gång gått ut gymnasieskolan känns ofta extra motigt att behöva kompletteringsläsa. För övrigt skär ju regeringen ned vuxenubildningen. Platserna räcker inte till alla.

Inga återvändsgränder
Vi vet att en mycket stor andel av de som går en yrkeslinje förr eller senare kommer att söka sig till högskolan. Varför inte underlätta för dem genom att redan i gymnasieskolan förse dem men den kompetens de behöver?

En grundtanke i svensk utbildningspolitik har varit att avskaffa återvändsgränder i utbildningsväsendet. Det ska alltid vara lätt att gå vidare till högre studier – just därför att vi ska kunna ha frihet att växla yrkeskarriär och kunna söka oss till nya jobb.

Björklunds sabotage mot yrkeslinjerna inskränker elevernas valfrihet. För vår fördomsfulle skolminister är valfrihet inget för dem som utbildar sig i ett arbetaryrke.

Ålderdomlig skolsyn
Björklunds skolsyn är i grunden ålderdomlig. Han har infört ett betygssystem som är en karikatyr av det som gällde på femtiotalet. Han är obehagligt fascinerad av att uppfinna nya metoder att bestraffa eleverna.

Landets kommuner har svårt att få fram pengar till skolorna. En orsak är att många kommuner av staten tvingats acceptera privatägda friskolor som de inte har råd med. Resultatet har blivit en dyrbar och ekonomiskt irrationell skolorganisation.

Många små skolor är alltid mycket dyrare än välutrustade och någorlunda stora skolor bemannade med duktiga lärare. Om vi vill stärka elevernas valfrihet borde vi satsa på färre skolor men bättre.