LO och Socialdemokraterna tar fram ett gemensamt förslag på hur a-kassan bör förändras. Första delen ska vara klar till Socialdemokraternas partikongress i september.

Att både LO och socialdemokraterna tycker att a-kassan har försämrats är ingen nyhet. Däremot hörs olika förslag på vilka delar som ska återställas i sin tidigare form.

Gemensam arbetsgrupp

LO-kongressen förra året klubbade att LO borde verka tillsammans med S om en gemensam syn på a-kassan, något som nu blir verklighet när LO och S tillsätter en gemensam arbetsgrupp.

– Grunden i arbetet blir finansiering och avgifter, som ersättningsnivåer och tak, men vi ser också över andra frågor, som villkoren för medlemskap i a-kassorna, säger Oscar Ernerot på LO.

I gruppen ingår representanter från LO, IF Metall, Handels, Kommunal och Byggnads medan Socialdemokraterna deltar med två representanter från arbetsmarknadsutskottet i Riksdagen.

Österberg ordförande

Ordförande blir därutöver Socialdemokraternas talesman i arbetsmarknadspolitiska frågor, Sven-Erik Österberg.

Vilka motsättningar kan det då finnas mellan LO och Socialdemokraterna runt a-kassan?

– Det är lite svårt att uttala sig om innan vi har träffats. I de stora dragen är vi tämligen överens, men på detaljnivå, om hur kontrollen ska vara utformad, hur hög takersättningen ska vara, hur ersättningsnivåerna ska se ut, där finns nog saker som vi inte kan vara helt överens om.

– Men vi går in i arbetet med en övertygelse om att vi ska komma fram till någonting som är gemensamt och bra, säger Oscar Ernerot.